Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

GGS Initiatief-voorstel Spoorstraat

donderdag 11 januari 2018

 

Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) wil dat er een appartementencomplex voor senioren komt aan de Spoorstraat in Soest. Met een initiatief voorstel gaat de partij in tegen het bestemmingsplan van de gemeente voor de bouw van vijf grote woningen. Naast het stuk grond waar nu één woning staat (Spoorstraat 9), komt het gebouw van de Da Costa school vrij. Er zijn namelijk plannen voor de nieuwbouw van een gezamenlijk gebouw voor de Eerste Van der Huchtschool en de Da Costaschool op de Paulus Potterlaan. Daarmee wordt het voorstel van GGS realistisch.

 

Laten we die ruimte optimaal benutten, zegt lijsttrekker Jan Paauw in het AD van vandaag. Hij begrijpt dat de grondeigenaar en de projectontwikkelaar niet even blij zullen zijn met wijzigingen in het bestemmingsplan. 'Voor GGS staat het algemeen belang echter voorop en deze kans doet zich maar eenmaal voor'.

De GGS zit ruim 25 jaar in de gemeenteraad en maakt zich onder andere sterk voor ‘kwalitatief en duurzaam wonen’. „Daarom verzoeken wij het college om het bestemmingsplan te stoppen en te onderzoeken op welke manier Spoorstraat 9 samen met het terrein van de Da Costaschool ontwikkeld kan worden voor de bouw van een seniorencomplex. Dit kan worden gecombineerd met goedkope huurwoningen, want ook daar is veel vraag naar”, aldus Paauw. Het voorstel ligt nu bij het college. 'Het college zal kijken naar de mogelijkheden voor dit initiatief en daarover vergaderen', zegt een gemeentewoordvoerder.

Initiatief- voorstel Spoorstraat 9 t/m 3

Het ingediende voorstel luidt als volgt:

De fractie van GGS heeft kennis genomen van het ontwerp-bestemmingsplan Spoorstraat 9. Daarmee wordt voortgeborduurd op de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Soestdijk, waarbinnen maximaal vijf grondgebonden woningen kunnen worden gerealiseerd op het perceel Spoorstraat 9. Gelet op de bouwsteen Wonen en het uitgangspunt om zoveel mogelijk woningen binnen het bestaande stedelijk gebied te bouwen, is de bouw van 5 ruime grondgebonden woningen op grote percelen in de buurt van winkel en voorzieningen niet in overeenstemming met het doelmatig omgaan met de beschikbare ruimte voor nieuwbouw. 

In de planning van het in juni 2017 herziene Integrale onderwijs Huisvestings Plan staat dat in fase 2 van de uitvoering voor de wijk Soestdijk-Oost in 2017 gestart zal worden met de voorbereiding van de nieuwbouw van een gezamenlijk gebouw voor de eerste van der Huchtschool en Da Costa school op de Paulus Potterlaan ( Optimalisatie en unilocatie met eventuele uitbreiding conform IHP). In de reserve Accommodatiebeleid is daarvoor een kleine 2 miljoen euro gereserveerd.

Dat betekent dat het perceel van de Da Costa school op korte termijn kan vrijkomen en er in samenhang met het perceel van Spoorstraat 9 een unieke mogelijkheid ontstaat  met voldoende oppervlakte voor de realisatie van een appartementencomplex voor senioren. Dichtbij de winkels en het NS-station Soestdijk, voorzieningen zoals een huisartsenpraktijk liggen om de hoek, een toplocatie zoals de ouderenbonden, GGS  en de gemeenteraad het graag zien.

Algemeen belang gaat voor

GGS begrijpt dat vanwege de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan en in procedure brengen van het bestemmingsplan Spoorstraat, eigenaar en initiatief- nemer teleurgesteld zullen zijn indien de plannen door de gemeenteraad op de door ons gewenste wijze worden gewijzigd. Voor GGS staat het algemeen belang echter voorop, en deze kans doet zich maar eenmaal voor.

GGS verzoekt het college om de bestemmingsplan procedure Spoorstraat 9 te stoppen en te onderzoeken op welke wijze Spoorstraat 9 in samenhang met het terrein van de Da Costa school kan worden ontwikkeld voor de bouw van  seniorenappartementen in een mix van sociale-en-midden-huur.

Cees Paul

Raadslid

035 - 544 89 07

Raadslid

Aandachtsgebieden: Kunst & Cultuur - Natuur & Milieu - Duurzaamheid - Financiën


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht