Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Voortgang Energietransitie

dinsdag 16 maart 2021

Voortgangsmonitor programma energietransistie: het gaat goed, dus de eisen kunnen scherper.

Op 6 februari 2020 is door de gemeenteraad van Soest het Programma Energietransitie Soest 2020-2025 vastgesteld. Het programma is onderdeel van de route om Nederland in 2050 klimaatneutraal te maken: geen uitstoot van CO2 meer door drastische vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. Elk half jaar wordt er een voortgangsmonitor voorgelegd door wethouder Nermina Kundic. Op deze wijze kan de bevolking van Soest zien hoe het met de uitvoering van de plannen gaat.

Op de website van de gemeente is een aparte pagina voor dit onderwerp ingericht waar o.a. het programma “Aan de slag met nieuwe energie” staat. De voortgangsmonitor zoals de wethouder die bekend maakte op 16 maart 2021 staat daar niet, maar hier wel en de bijbehorende, uitgebreide infographic ook.

Er zijn vijf programma’s die bepaalde zaken uit de samenleving betreffen met de doelen voor 2025 (percentage gebaseerd op de cijfers van 2016):

  1. wonen: 11,9% energiebesparing, 12,3% minder uitstoot CO2
  2. werken: 6,9% energiebesparing, 12,3% minder uitstoot CO2
  3. mobiliteit: 2,2% energiebesparing, 12,3% minder uitstoot CO2
  4. gemeente als voorbeeld: energiebesparing en reductie uitstoot CO2
  5. energieopwekking: 12,6% van de energie duurzaam opgewekt

Het is niet altijd goed mogelijk om precies vast te stellen waar op de weg naar het einddoel we ons nu precies bevinden. Dit komt doordat het uitgangspunt (de zogenaamde nulmeting) niet altijd exact kan zijn en doordat het proces niet altijd lineair verloopt; soms worden de effecten pas later goed zichtbaar.

De algemene conclusie kan zijn: het gaat goed! Met name ten aanzien van de CO2 uitstoot voor het onderdeel wonen zijn de cijfers voor 2025 al gehaald! Wat dat betreft kunnen de doelstellingen zelfs wel worden aangescherpt!

Punt van zorg lijkt de mobiliteit. Dit kan echter pas goed regionaal worden aangepakt (bijvoorbeeld t.a.v. nieuwe fietsroutes) en daarom zal dit jaar een Regionaal Mobiliteitsprogramma worden opgesteld voor de provincie.

Bij de Transvisie Warmte, de overschakeling op alternatieve bronnen om onze huizen en bedrijven zonder uitstoot van CO2 te verwarmen, kampt de gemeente met een fors capaciteitsgebrek aan menskracht. Hierom is het programma nu stilgelegd. Heel ernstig is dit niet. Juist op dit gebied is de techniek nog niet geheel uitgekristalliseerd. Het is misschien juist een goede strategische pas-op-de-plaats. Gemeenten die hierin het voortouw hebben genomen (met vaak grote investeringen) ondervinden nu erg veel problemen met meer kosten, minder resultaat en minder acceptatie.

Er valt genoeg te doen dat nu al kan … goede isolatie, zonnepanelen op de daken van bedrijven en het steunen van particulier initiatief. De gemeente streeft er ondanks de belemmeringen van covid naar om de bevolking inspraak te geven, o.a. ten aanzien van de keus voor zonnepanelen en windturbines, hoeveel en waar.

(m.m.v. Kees Hendrikse)

Tim de Wolf

raadslid

035 - 602 67 61

Raadslid

Aandachtsgebieden: Natuur en Milieu - Bestuurlijke taken - Kunst en Cultuur - Verkeer en Vervoer 


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht