Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Huisvestigingsverordening wordt aangepast

donderdag 18 februari 2021

Tijdens de opiniërende raad van 18 februari j.l. kwam o.a. het voorstel aan de orde om  de huisvestingsverordening aan te passen. Met de verordening stapt ook Soest over van een lotingsysteem naar een toewijzing op basis van inschrijfduur. Gemeentebelangen Groen Soest (GGS)  wil daar bovenop de positie van Soester woningzoekenden verbeteren bij nieuwbouwprojecten.

In deze huisvestingsverordening wordt de toewijzing van sociale huurwoningen geregeld, zodat de woningen aan de juiste mensen worden toegewezen. De meest ingrijpende voorgestelde wijziging van de verdeling van woonruimte, is de wijziging van de methode van toewijzing.  Op dit moment worden alle sociale huurwoningen in de gemeente Soest verdeeld door loting. Daarnaast moet een deel beschikbaar gesteld worden aan mensen met een urgentieverklaring en aan statushouders.

Het gevolg van deze methode van toewijzing is, dat van alle sociale woningen die de afgelopen drie jaar beschikbaar kwamen, maar 44% daadwerkelijk werd toegewezen aan ingezetenen van Soest. Als je dit vergelijkt met bijvoorbeeld de situatie in Amersfoort, waar dit getal rond de 75% ligt, is dit erg weinig. Het is dus terecht dat er nu een andere methode wordt voorgesteld, waarbij de woningen zullen worden toegewezen op basis van inschrijfduur. Hoe langer iemand ingeschreven staat als woningzoekende, des te eerder is men aan de beurt.

3 jaar bonus

De voorgestelde wijziging voor onze gemeente sluit aan bij andere huisvestigingsverordeningen in de regio Amersfoort. Er komt een overgangsregeling die ervoor zorgt dat woningzoekenden uit Soest een extra ‘inschrijfbonus’ krijgen van drie jaar bovenop het aantal jaren dat men daadwerkelijk ingeschreven is. Dit om te voorkomen dat zij buiten de boot vallen vanwege een te korte inschrijfduur.  Op dit moment kennen de overige gemeenten die zijn aangesloten bij Woningnet Eemvallei al een overgangsregeling. Woningzoekenden die op een woning in hun huidige gemeente reageren, krijgen een bonus bovenop de al opgebouwde inschrijftijd. De bonus van 3 jaar lijkt voldoende te zijn om de kansen van woningzoekenden uit Soest op een woning te kunnen waarborgen.

verbetering positie Soester woningzoekenden

Soester woningzoekenden hebben de afgelopen jaren een achterstandspositie gehad. Voor de fractie van GGS is dit aanleiding om ervoor te pleiten dat bij sociale nieuwbouwprojecten in Soest, de inwoners van Soest meer kansen krijgen op deze woningen.

Wettelijk is het toegestaan dat een gemeente maximaal 25% van het vrijkomende huizenaanbod toewijst aan de eigen inwoners. Wij zijn van mening dat als Soest sociale woningen bouwt, de gemeente van deze regel gebruik moeten maken. Zeker omdat de gemeente voor sociale woningbouw vaak gemeentegronden beschikbaar stelt. En dat gebeurt meestal tegen een veel gunstiger prijs dan die geldt voor woningbouw in de vrije sector. Ook daarom dient zo’n investering volgens ons zoveel mogelijk ten goede te komen aan de inwoners van Soest. Helemaal als je bedenkt dat deze woningzoekende jongeren, gezinnen en andere inwoners van Soest, jarenlang op achterstand gestaan hebben. Een kleine, maar verdiende en wenselijke inhaalslag!

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht