Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Terugblik 2020 - Discussie Wonen

maandag 4 januari 2021

Van de Voorzitter

Het jaar 2020 is een buitengewoon jaar geweest, die we ons lang zullen heugen. Het jaar begon voor GGS goed met een gezellige nieuwjaarsreceptie, waarop de tweejaarlijkse "HarryWittePrijs" werd uitgereikt aan Pieter Kuijer die na zijn initiatief voor bloemenranden op de Eng, werkgroep de Engtuin heeft opgericht, die groenten verbouwt op de Eng.

Het jaar kende veel spraakmakende kwesties zoals: "Me Too"; "Black Lives Matter"; Fakenieuws; Trump, Orban, en Duda; Thierry Baudet en de implosie van FvD; met als Hollands dieptepunt de Toeslagenaffaire.

Vanaf maart werd ons leven beheerst door de wereldwijde epidemie van Covid-19, beginnend met een "ïntelligente" lockdown. Het Coronavirus heeft ons tot vandaag in de houdgreep gehouden. Weliswaar gloort er ,door de vaccins, licht aan het eind van de tunnel, maar voorlopig zal ons sociale leven nog wel even beperkt blijven.

Normaal vergaderen in elkaars nabijheid is er al tijden niet meer bij. In plaats daarvan doen we dat digitaal met Zoom en soortgelijke software. Dat heeft het thuis, op afstand werken tot het nieuwe normaal gemaakt. Het bewijst dat je niet altijd dicht bij het werk hoeft te wonen. Dat zou een stimulans moeten zijn om de woningbouw meer te spreiden naar de minder volle gebieden in Nederland. Twee vliegen in één klap, goed voor de Randstad en goed voor de krimpgebieden. 

Het digitaal communiceren heeft ook nadelen, zo hadden het afgelopen jaar publieke debatten moeten plaatsvinden over de toekomst van Soest/Soesterberg en hoe we klimaatneutraal worden en de biodiversiteit verbeteren. Dat is door Corona vertraagd, terwijl het aanpakken daarvan grote urgentie heeft. Laten we hopen dat we het komende jaar een inhaalslag kunnen maken. Het bestuur en de fractie denken na hoe we onder de huidige omstandigheden de inwoners daar beter bij kunnen betrekken.

Woningbouw

Publiciteit is daarbij belangrijk. Zo zond de fractie van GGS een positief stuk over de woningbouw voor de komende tien jaar naar de Soester Courant. De PvdA en Soest 2002 reageerden als door een wesp gestoken met kwaaie ingezonden brieven. In hun nijd namen ze het helaas niet zo nauw met de werkelijkheid. Zo beweerden ze dat hun partijen de voortrekkers waren geweest van succesvolle projecten als Hart van de Heuvelrug en het Masterplan Soesterberg, en dat GGS daar niks aan had bijgedragen. Koelewijn van Soest2002 schreef dat GGS altijd al tegen woningbouw is geweest en suggereerde dat GGS een partij is van list en bedrog.

Op die valse wijze proberen ze GGS in diskrediet te brengen. Het bestuur van GGS heeft daarom met een ingezonden brief duidelijk gemaakt dat Soest2002 en PvdA sprookjes vertellen. Controle van de Raadsbesluiten uit de periode 2002- 2014 laat zien dat GGS een positieve rol speelde bij de projecten Hart van de Heuvelrug en Masterplan Soesterberg. De PvdA en Soest 2002 waren daarentegen de grote dwarsliggers.

De Raadsbesluiten laten ook zien dat er niks klopt van de aantijging dat GGS altijd tegen woningbouw is geweest. GGS stelt wel voorwaarden aan woningbouw. Zo heeft ze een voorkeur voor de bouw van betaalbare woningen, maar is ze tegen woningbouw op plekken die de kwaliteit van Soest en Soesterberg bepalen. Het gaat dan om plekken zoals bijvoorbeeld: het knotwilgengebied bij de Stadhouderslaan; de Noordelijke Eng bij de Lazarusberg; het weiland op de hoek Insingerstraat/Den Blieklaan; het weiland aan de Middelwijkstraat tegenover de Gouden Ploeg; en het buitengebied zoals de polder.

De claim van de PvdA dat zij het bouwplan op de gemeentewerf aan de Molenstraat hebben bedacht is ook een verzinsel. Feit is dat bij de"kerntakendiscussie" in de jaren 2010/2011, alle partijen voor sociale woningbouw op die plek waren, zodra de gemeentewerf daar zou verdwijnen. Niks PvdA-initiatief. Dat die partij, nu daar gebouwd gaat worden, de historische houtwal tussen de Zuidelijk Eng en het bouwterrein wil slopen voor een paar extra woningen, geeft aan dat kwaliteit van de woonomgeving bij die partij geen rol speelt. Gelukkig hecht een meerderheid van de gemeenteraad daar wel aan.

De ingezonden brief van dhr. Vrakking vraagt ook om correctie. Hij heeft gelijk als hij zegt dat vrije sector woningen In Soest en Soesterberg ook gekocht kunnen worden door mensen uit de Randstad. Hij gaat echter voorbij aan de mogelijkheden die de gemeenteraad heeft bij nieuwbouwplannen. Daarvoor moeten bestemmingsplannen worden vastgesteld of gewijzigd. Daarbij kan de gemeenteraad eisen stellen aan het soort woningen, en daarmee de prijzen, ook als het particulier terrein betreft. Als het aan GGS ligt zal van die mogelijkheid vaker gebruik worden gemaakt ten gunste van sociaal en betaalbaar bouwen. Daar is volkshuisvestelijk meer behoefte aan in Soest. Voor sociale woningbouw geldt dat enkel mensen uit de provincie Utrecht in aanmerking komen. Onderzoek naar verhuisbewegingen binnen de regio laat overigens zien dat er in die sector nauwelijks overloop is naar Soest/Soesterberg.

Het bestuur van GGS hoopt dat Soest2002 en PvdA zullen inzien dat ook wanneer je het politiek met elkaar oneens bent, je niet moet verlagen tot nepnieuws. GGS zal zich ook het komende jaar inzetten voor bescherming van de groene kwaliteit en een ecologisch sociaal beleid.

Wij wensen U allemaal een gezond en voorspoedig 2021 en dat we het Corona-Virus verslaan en elkaar weer kunnen ontmoeten.


Een ingekorteversie van dit artikel maakte deel uit van de ingezonden briefwisseling in de Soester Courant. De krantenknipsels kunt u hier teruglezen.

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht