Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Aanvraag voor nieuw agrarisch bedrijf afgewezen

vrijdag 27 november 2020

De gemeenteraad heeft zich de afgelopen weken voornamelijk gebogen over het voorstel van het college van B&W om definitief geen medewerking te lenen aan de aanvraag voor een bestemmingsplan wijziging in het buitengebied. Dit ten behoeve van het vestigen van een agrarisch bedrijf aan de Peter van den Breemerweg tegenover nrs. 1 en 3.

Al op 19 mei j.l besloot de raad om niet mee te werken aan dit verzoek. Er werd wel besloten om door een externe partij te laten onderzoeken wat wél mogelijk is ten aanzien van een mogelijke vestiging van het betreffende agrarische bedrijf.  De resultaten van de technische en ruimtelijke verkenning werden vastgelegd in een rapport van architecten- en ingenieursadviesbureau Royal Haskoning (RHDHV) van 25 september 2020.

Rapport en Provincie

Uit dit rapport blijkt dat nieuwe agrarische bedrijfsbebouwing aan de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg onwenselijk is.  Bebouwing past niet binnen de waardevolle ontginningsstructuur waarin alleen de noordzijde bebouwd is. Nieuwe bebouwing aan de zuidzijde zou deze structuur aantasten. Tevens zal het toestaan van nieuwe bebouwing aan de zuidzijde een omslag vormen in de ontginningsstructuur en het kan een precedent betekenen voor andere toekomstige agrarische ontwikkelingen aan de zuidzijde. Door deze precedentwerking kunnen toekomstige ontwikkeling in dit lint op hun beurt de openheid en het vrije zicht steeds verder aantasten.

Al tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied in 2013 was dit voor onze fractie een helder gegeven. Reden voor GGS om, net als het toenmalige college van B&W, tegen een vestiging van een nieuwe boerderij te zijn. GGS vond, en vindt, het veel logischer om te kijken naar een bestaand bouwperceel of beschikbare boerderij.  Helaas werd er geen geschikte locatie gevonden en wenste de agrariër alleen een nieuwe vestiging aan de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg, meer precies op het stuk grond wat hij daarvoor heeft aangekocht.. 

De provincie is heel duidelijk als het gaat om het Landelijk Gebied Soest: er is geen ruimte om af te wijken van de PRV. Bovendien wordt  in de provinciale kwaliteitsgidsen voor de diverse landschappen  gepleit voor vermindering van bedrijfsgebouwen bij beëindiging van agrarische bedrijven.

Duidelijkheid

Er ontstond een politieke krachtmeting die resulteerde in een duidelijk besluit: er mag op deze locatie niet gebouwd worden. Tijdens behandeling van dit ontwerp bleek maar weer eens hoe de verschillende partijen echt denken over de bescherming van het open landschap rondom Soest. Meerdere partijen kozen voor het individueel belang, terwijl bij de coalitiepartijen - net als bij het college van B&W – het algemeen belang en het beleid voorop stonden. Vooral de partijen in de oppositie bleven halsstarrig vasthouden aan het wel toestaan van bouwen aan de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg, ondanks het rapport en het advies dat aangeeft dat bouwen onwenselijk is.  Wij moeten helaas concluderen dat partijen als CDA, Groen Links en PvdA weinig hart hebben voor het landschap. Van de partijen Soest 2002 en LAS  was dit ons altijd al duidelijk.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht