Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

GGS: niet bouwen voor de Randstad.

woensdag 9 december 2020

Steun voor lokaal bouwen 1100 woningen

In de editie van de Soester Courant van afgelopen woensdag 9 december 2020 verscheen onderstaand artikel:

Het woningbouwprogramma 2019-2030 voorziet in de bouw van zo’n 1100 woningen in Soest. Dit aantal is nodig om het inwonertal gelijk te houden. Om deze woningen te realiseren liggen plannen klaar waarvan Gemeentebelangen Groen Soest meent dat ze kunnen worden uitgevoerd. In Soesterberg vindt een andere ontwikkeling plaats.

De inwoners van Soesterberg hebben in 2001 bij de inspraak over de toekomst richting 2015, de wens uitgesproken dat het dorp zou groeien van 6000 naar 9.500 inwoners. Vanwege de vliegbasis was grootschalige woningbouw niet mogelijk. In 2004 kwam het plan ‘Hart van de Heuvelrug’. Hierin werden natuurgebieden uit de Ecologische Hoofdstructuur met elkaar verbonden door de sloop van bedrijventerreinen en gebouwen, en de aanleg van ecoducten. De kosten moesten worden gedekt door woningbouw. Daarmee werd het mogelijk om in groene buffergebieden, zoals achter Kontakt der Kontinenten en De Open Ankh, te bouwen. Toen in 2008 de vliegbasis werd opgeheven, opende dit de weg naar grootschalige woningbouw. Dit was het moment om een Masterplan voor Soesterberg op te stellen, zodat het dorp op een goede manier kon groeien. GGS was hier met haar toenmalige wethouder een drijvende kracht achter. Dit Masterplan kwam tot stand door participatie van klankbordgroepen van de inwoners. Soesterberg wordt dankzij dit plan steeds mooier!

Betaalbare woningen

Voor Soest is er ook een Masterplan. Daarmee wordt gewaarborgd dat de uitbreiding met 1100 nieuwe woningen de ruimtelijke kwaliteit versterkt en voorziet in de behoefte van de inwoners. Het is bovendien van belang dat de doorstroming wordt bevorderd. De huizenprijzen stijgen en het vinden van een betaalbare woning voor starters en huishoudens met een lager inkomen, is haast onmogelijk. Het is een illusie dat we iets kunnen doen aan de huizenprijzen in de bestaande voorraad. Wel kunnen we ervoor pleiten dat de nieuwbouw voornamelijk in de betaalbare (huur)sector wordt gerealiseerd. Ouderen geven aan in de buurt van voorzieningen te willen wonen. Het zou goed zijn om vlakbij voorzieningen aantrekkelijke appartementen voor hen te bouwen. Hierdoor komen eengezinswoningen vrij voor jonge gezinnen.

Met de steun van protesterende bewoners van Overhees, heeft GGS kunnen voorkomen dat op de plek van het Orlandogebouw een sporthal komt. Er komen nu seniorenwoningen in de nabijheid van winkels en andere voorzieningen. Helaas kreeg GGS geen steun voor de bouw van senioren-appartementen nabij station Soestdijk. De andere partijen kozen voor de bouw van villa’s op deze plek, die hier inmiddels verrijzen. Een gemiste kans.

Niet in de polder

GGS steunt de plannen voor nieuwbouw op de terreinen van de voormalige gemeentewerf (Molenstraat), sporthal Beukendal en in het Dalweggebied. Deze gronden zijn van de gemeente, dus daar moeten betaalbare woningen gebouwd worden. GGS zal zich blijven verzetten tegen plannen om in de polder te bouwen. De regio Amersfoort zet in op extra woningen, maar kan zelf weinig meer uitbreiden en kijkt daardoor naar omliggende gemeenten zoals Soest. Gelukkig hebben Soest en de provincie vastgelegd dat vanwege het landschap en de natuur, uitbreiding in het buitengebied niet mogelijk is. Dit is niet alleen belangrijk voor de natuur, maar ook voor  recreatie.

GGS wil dat er gebouwd wordt voor de eigen woningbehoefte, maar wil niet dat Soest onderdeel wordt van een compleet dichtgebouwde Randstad Nederland!

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht