Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Het groen van De Groene Hoogte

dinsdag 13 oktober 2020

Via verschillende kanalen bereikte ons signalen van bezorgdheid over de Groene Hoogte. Deze bezorgdheid is met name over het groen. Of: het groen dat ontbreekt en jonge aanplant dat door de droogte van de afgelopen twee jaar niet is aangeslagen. Reden voor Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) om vragen te stellen bij de projectleider van de gemeente Soest.

Reactie van de afdeling:

“Er wordt veel aandacht besteed aan communicatie in Soesterberg voor die delen, waarvoor de gemeente Soest een verantwoordelijkheid draagt. In het geval van een aantal lopende projecten (Woonwijk Vliegbasis, bedrijventerrein Richelleweg en De Groene hoogte) zijn ontwikkelaars of andere overheden verantwoordelijke.  

In het geval van de eerste twee genoemde projecten is dat Provincie Utrecht en De Groene Hoogte is van Heilijgers.Die partijen blijven zelf communiceren met de toekomstige en nieuwe bewoners via hun eigen projectwebsite en nieuwsbrieven die ze onder hun kopers verspreiden. Vanuit de gemeente Soest is per gebied een coördinator aangewezen om te monitoren of partijen gemaakte afspraken nakomen.

De aannemers hebben alles gedaan om toch het groen aan te planten en van heel veel water te voorzien. Helaas is niet al het groen aangeslagen en zijn er inderdaad een paar bomen die het niet overleeft hebben. Die worden in het aankomend plantseizoen vervangen door nieuwe exemplaren, in de hoop dat daarmee De Groene Hoogte meer groen gaat worden. De delen, die opgeleverd zijn door de aannemer worden actief door de gemeente beheerd.

Heilijgers gaat dit najaar een Nieuwsbrief maken waarin ook wordt stilgestaan bij de groensituatie tijdens het bouwrijp maken en afronden van de bouwactiviteiten. Deze zullen nog zeker 1,5 jaar duren. Het Beeldkwaliteitplan Groene Hoogte is de basis voor het in te planten groen dat hopelijk veel regen krijgt (nu gaat dat goed!) en over 10 jaar pas aan dat beeld zal voldoen. Maar dat is volstrekt logisch in een totaal nieuwe woonwijk”. 

Bovenstaande is voor GGS aanleiding om vooral contact te blijven houden met de coördinator van dit project. En bovenal aandacht houden voor de signalen van bewoners aangaande het groen en het beheer ervan.

 

Yolanda Bonouvrié

Raadslid

06 - 123 019 03

Raadslid

Aandachtsgebieden: Soesterberg - Natuur en  Milieu - Veiligheid


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht