Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Afsteekverbod vuurwerk definitief: APV aangepast

zaterdag 26 september 2020

Op 6 februari 2020 nam de gemeenteraad van Soest een historisch besluit: een Motie Vreemd, in gediend door GGS vraagt een algeheel afsteekverbod vuurwerk voor particulieren. Met een stemverhouding van 17 – 12 schaarde Soest zich in de groep eerste gemeenten die braken met deze traditie. Een greep uit de argumenten die daaraan ten grondslag lagen, in willekeurige volgorde;
  • Veiligheid, met daaraan gekoppeld angst
  • Milieu
  • Overlast
  • Schade, zowel materieel als m.b.t. gezondheid
Het afsteekverbod wordt geëffectueerd door het aanpassen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Motie

Bij de behandeling van de geactualiseerde APV werd door partijen geopperd dat - door Corona - de invoering van het afsteekverbod zou moeten worden uitgesteld. Argumenten daarvoor:
  • Corona wordt vooral door jongeren als lastig ervaren
  • Met het afsteekverbod wordt hen weer wat afgenomen
  • Zij zullen zich mogelijk verzetten tegen handhavers.
  • Door het afsteekverbod zouden vuurwerkhandelaren ernstig gedupeerd zouden worden. Zij worden niet nu door de actualisering van de APV opeens geconfronteerd met een nieuwe omstandigheid. Dit was al op 6 februari bekend. Bovendien is er geen verkoop- maar een afsteekverbod.

In de besluitvormende raadsvergadering, werd de raad instemming gevraagd om het afsteekverbod op te nemen in de APV. Door een aantal partijen werd een amendement ingediend om het afsteek verbod een jaar uit te stellen. Met 15 stemmen tegen en 10 voor, werd dit amendement verworpen. De gemeenteraad heeft met meerderheid het raadsvoorstel om een vuurwerk afsteekverbod op te nemen in de APV aangenomen.

Carbid

In de dagen na het besluit van de gemeenteraad zagen we op Facebook signalen dat mensen carbid willen gaan aanschaffen om onder het vuurwerkverbod uit te komen. Carbid wordt apart behandeld in het rapport van de OVV (Onderzoeksraad voor de Veiligheid), waarop de APV is gebaseerd. Het is geen aparte vuurwerkklasse, maar het wordt natuurlijk wel als knalvuurwerk gebruikt. In het Noorden en Oosten des lands wordt het als cultureel erfgoed beschouwd. Daar wordt het afsteken soms toegestaan, vaak nadat ontheffing is verleend door de gemeente. Een aantal gemeentes in het Westen, waaronder Veenendaal, hebben het afschieten van carbid expliciet verboden.

 

Yolanda Bonouvrié

Raadslid

06 - 123 019 03

Raadslid

Aandachtsgebieden: Soesterberg - Natuur en  Milieu - Veiligheid


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht