Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

RES en vuurwerkverbod in de raad

donderdag 24 september 2020

Twee onderwerpen domineerden de gemeenteraadsagenda van september. In de besluitvormende vergadering van 24 september 2020 is het voorstel voor het Concept bod van Regionale Energiestrategie door de Soester gemeenteraad unaniem aangenomen.

Ook is het voorstel voor vernieuwing van de APV aangenomen. Opvallend was een amendement van enkele partijen waarin werd gepleit voor uitstel van het verbod. Bij een hoofdelijke stemming is dat amendement verworpen met 15 stemmen tegen en 10 stemmen voor.

RES - concept bod Regionale Energiestrategie Amersfoort 1.0

De RES geeft de ambitie aan om in 49% CO2 te reduceren in 2030. In het landelijke klimaatakkoord is vastgesteld dat de 30 regio’s in Nederland een concept bod indienen bij de Centrale overheid. In dit bod staat hoeveel hernieuwbare elektriciteit een regio kan leveren en hoe de regionale Structuur Warmte eruit ziet. Het ‘bod’ in de concept RES Amersfoort richt zich voor elektriciteitsopwekking voornamelijk op het gebruik van de infrastructurele lijnen. Dat is te lezen als ruimte voor zonne-energie langs de A28 en op daken van huizen en bedrijven.

De gemeente Soest gaat in het vervolgtraject het gesprek aan met inwoners, ondernemers en partners over voorwaarden voor het opwekken van elektriciteit in soest. De uitkomsten van dit traject worden ingebracht bij volgende versie(s) van de RES.  Het college van Soest heeft besloten om bij het Uitnodigingskader elektriciteitsopwekking, de regio als kader mee te geven ‘niet in de polder’.

De verschillende oppositie partijen (Groen Links, PvdA, CDA en LAS)  lieten weer duidelijk  hun ambities voor wat betreft de polder horen. Zij gaven aan dat de polder best kan worden ingezet om  energie op te wekken. Of  het nu gaat om zonnepanelenparken of windmolens; het mooie landschap van de polder mag hiervoor worden opgeofferd als het aan deze partijen ligt. Nog erger was de opmerking van POS, die zelfs de Eng lijkt in te gaan zetten als plek voor windturbines. Heel merkwaardig, als je het bod goed bekijkt.

Het gezamenlijke bod van de energieregio’s komt hoger uit dan de voorafgaande eis van het Rijk. De eis was een totaal van 35 tWh (terra watt) aan op te wekken hernieuwede elektriciteit op land in 2030. Het gezamenlijk bod van de regio’s voorziet in 50 tWh. Daar zal best wat van afvallen maar het ziet er gunstig uit.

Onze fractie is altijd alert als het gaat om de bescherming van de polder en is blij dat het college over het belang van een onaangetaste polder geen misverstand laat bestaan. In de stukken staat bovendien genoemd dat de Eempolders , samen met de polders van Arkenheem, één van de meest tot de verbeelding sprekende polderlandschappen vormt van Nederland. De polders hebben een ongekend mozaïek aan patronen en een ongekende openheid.

Onze fractie zal het concept bod RES Regio Amersfoort 1.0. steunen  en gaat ervan uit de bij de verdere uitwerking meer inwoners worden betrokken om uiteindelijk ons steentje in het geheel als Soest te kunnen bijdragen. Er zijn nog wel meer kanttekeningen bij te maken. Deze zullen in een nader artikel aan bod komen.

Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Het voorstel om de APV te actualiseren komt voort uit een eerder besluit van de raad om met ingang van de komende jaarwisseling een ‘Afsteekverbod vuurwerk’ in onze gemeente te laten ingaan. Conform de motie van 6 februari 2020 is artikel 2.73 zodanig gewijzigd, dat met de vaststelling daarvan een lokaal verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk wordt ingevoerd.

Hierover ontstond echter weer een discussie met partijen die geen vuurwerkverbod wensen. Deze partijen pleiten nu voor een jaar uitstel ‘omdat de jeugdige inwoners in dit (corona)jaar toch wel een verzetje mogen hebben’. Soest  2002 heeft zelfs een amendement ingediend om de verkopers van vuurwerk nog een keer de gelegenheid te geven de voorraden te verkopen. Allemaal drogredenen als je je realiseert dat heel veel inwoners van onze gemeente en veel dieren ernstige overlast ondervinden van het lawaai door het afsteken van vuurwerk. De gevolgen voor het milieu en onze gezondheid zijn ook ernstig, onder meer door de uitstoot van CO2. Ook de concentratie fijnstof neemt door het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling dusdanig toe (tot wel 1000 microgram per kubieke meter), dat het schadelijk is voor mens, dier en milieu. Siervuurwerk bevat drie keer meer fijnstof, twee keer meer CO2 en twee keer meer zwaveldioxide (dit zorg voor zure regen) dan knalvuurwerk. Dit alles is blijkbaar niet belangrijk voor de partijen die een jaar uitstel willen…

 

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht