Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Fietsers onveilig - GGS stelt vragen aan het college

vrijdag 24 juli 2020

Fietsers onveilig op de Peter van den Breemerweg en A.P Hilhorstweg

De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) wordt de laatste tijd regelmatig benaderd door inwoners van Soest die aangeven dat er verschrikkelijk hard wordt gereden door auto’s op de Peter van den Breemerweg en A.P. Hilhorstweg.

Bijna niemand houdt zich aan de voorgeschreven snelheid en controle is er nooit. Wanneer wordt er eindelijk opgetreden tegen automobilisten die in dit gebied veel te hard rijden? En dan met name op de Peter van den Breemerweg en de A.P. Hilhorstweg. De snelheid van veel auto’s is zo hoog, dat het gevaarlijk is voor overige weggebruikers. Het is zelfs zo erg, dat er bewoners in deze buurt zijn die hun kinderen niet meer toestaan om op de fiets naar school te gaan.

Iedereen houdt zijn hart vast want steeds meer fietsers maken gebruik van deze twee wegen in het buitengebied. Dit was aanleiding voor onze fractie om vragen te stellen aan het college van  B&W om snelheid beperkende maatregelen te treffen.

Verkeersveiligheid nationale prioriteit

De fractie van GGS is van mening dat op korte termijn extra handhaving en verkeersremmende maatregelen noodzakelijk zijn. In de begroting van 2020 staat onder de kop ‘Verkeersveiligheid: nationale prioriteit’ aangegeven dat het aantal verkeersdoden en gewonden weer toeneemt. Gelukkig zijn er nog geen levensbedreigende ongevallen voorgekomen in dit gebied en wij willen dat er maatregelen getroffen worden om dit ook in de toekomst te voorkomen.

Het fietsgebruik in het buitengebied moet gestimuleerd worden, maar dat kan alleen als dat ook veilig is! Als onderdeel van het Regionaal Fietsplan Soest komt er in de toekomst een fietspad naar Amersfoort tussen de Peter van den Breemerweg en de Middelhoefseweg (bij Superfun). Als de fietsroute die hierop aansluit niet veilig is, zou dit een slechte investering kunnen zijn.

Voor onze fractie is dit alles aanleiding om de volgende vragen te stellen:

  1. Kunt u aangeven welke verkeersremmende maatregelen gerealiseerd kunnen worden om de automobilisten te dwingen hun snelheid te beperken?
  2. Zijn er op korte termijn extra middelen beschikbaar om in te zetten op handhaving van de snelheid in het buitengebied? Zo ja, welke en op welke termijn?
  3. Als er geen extra handhaving en/of snelheidsbeperkingen te realiseren zijn, is het college dan bereid om een verkeersmaatregel af te kondigen die alleen bestemmingsverkeer en niet-gemotoriseerd verkeer toestaat op de Peter van den Breemerweg en de A.P. Hilhorstweg?
  4. Heeft u mogelijk een andere oplossing om de verkeersveiligheid voor niet-gemotoriseerd verkeer in het buitengebied te bevorderen?

Wake Up call ANWB

BIj het stellen van onze vragen voelen we ons gesteund door de ANWB. Enige tijd geleden gaf de ANWB al een aan: "Teveel fietsers voelen zich onveilig. Gemeentenmoeten ingrijpen." De ANWB wil dus dat gemeenten meer werk maken van fietsveiligheid. “Verkeersveiligheid is in de vergetelheid geraakt. We merken onvoldoende urgentie in de gemeenteraden. Het is tijd voor een wake-upcall”, zegt ANWB-directeur Frits van Bruggen in het AD.

Hij reageert op een onderzoek onder ruim 22.000 ANWB-leden waaruit blijkt dat 27 procent van de achterban zich onveilig voelt op de fiets. In Amsterdam is dat zelfs 44 procent. “Ik vind dat hoog”, zegt Van Bruggen, die onder meer pleit voor beperkende maatregelen voor auto’s. “We moeten per stad en dorp bekijken of er 30 kilometerzones bij moeten komen”, zegt hij. “Daar is niet iedere autobezitter blij mee. Daar krijgen we ook discussie over. Maar het gaat niet om autootje pesten of fietsen pesten, het gaat om de veiligheid”, zegt de ANWB-directeur wiens dochter ernstig hersenletsel opliep na een fietsongeluk.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht