Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Nieuwbouw Gemeentewerf Molenstraat

vrijdag 19 juni 2020

Binnenkort komt de nieuwbouw op het terrein van de oude gemeentewerf aan de Molenstraat ter sprake in de gemeenteraad. Fractieleden van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) gingen vandaag met enkele omwonenden het terrein op en spraken over de vragen die speelden. Het uitgangspunt is hier zoveel mogelijk betaalbare huurwoningen te realiseren maar ook om het zo groen en leefbaar mogelijk te maken. Speciale aandacht heeft ook de afwatering. Zoals we weten kan er bij een stortbui heel veel water van de Eng afkomen naar de Nieuweweg.

Het voorlopig ontwerp gaat uit van collectieve tuinen en is autoluw. Zeker in tijden van Corona blijkt dat buitenruimte essentieel is voor een goed functionerende wijk. Wonen in het groen draagt bij aan het mentaal welzijn van de bewoners, het voorkomen van hittestress en het tegengaan van wateroverlast.

In samenwerking met woningcorporatie de Alliantie is een participatietraject opgestart, waarbij in zogeheten ‘werfsessies’ input van omwonenden en belanghouders in het ontwerpproces is meegenomen. De planning is om in 2020 het stedenbouwkundig plan vast te stellen en de benodigde bestemmingsplanwijziging op te starten. Het doel is de locatie vervolgens aan de Alliantie te verkopen, die het programma uit ontwikkelt en realiseert. In eerste instantie is uitgegaan van 40-60 woningen. Het huidige ontwerp voorziet in 57 woningen.

De Gemeentewerf is eerder al verhuisd naar het terrein bij de brandweer aan de Lange Brinkweg. Zoals onderstaande foto's illustreren wordt het terrein nog deels gebruikt voor opslag van grond en klinkers, afgeschreven straatmeubilair, oude ondergrondse afvalcontainers en...een kunstwerk. We zien de verkleinde, roestvrijstalen versie van het 'slakkenhuis' gebouw tegenover het gemeentehuis. Het is gemaakt door een Soester constructiebedrijf en oorspronkelijk bedoeld als fontein.

Het glanzende 'slakkenhuis' is van de oorspronkelijke plek verwijderd omdat kinderen ongelukkig terecht zouden kunnen komen als ze het watergladde apparaat beklimmen. Ook zonder water is het echter een bezienswaardig object. We hopen dat het een mooie plek krijgt, in de nieuwe woonwijk of elders in Soest.

Cees Paul

Raadslid

06 - 83 65 92 65

Raadslid

Aandachtsgebieden: Kunst & Cultuur - Natuur & Milieu - Duurzaamheid - Financiën


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht