Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Bestemmingsplan Oude Tempel aangenomen

donderdag 11 juni 2020

Gemeenteraad stemt in met wijzigingen in het bestemmingsplan Oude Tempel

Op donderdag 11 juni j.l. werd het aangepast bestemmingsplan voorgesteld aan de Besluitvormende gemeenteraad. In de weken vooraf werd er door de actiegroep die het bos van de Oude Tempel wil behouden volop actie gevoerd om de gemeenteraadsleden te bewegen het voorstel af te keuren. Heel begrijpelijk en logisch dat direct omwonenden liever het bos behouden, maar wij merkten ook dat er Soesterbergers zijn die vinden dat de oorspronkelijke plannen gewoon moeten worden uitgevoerd.

Als fractie hebben wij onze eigen afweging gemaakt, en lieten ook meewegen dat Gemeentebelangen Groen Soest (GGS altijd voor het plan van de Hart voor de Heuvelrug en het Masterplan Soesterberg is geweest. Wij zijn heel blij met de vele groene projecten die in dat kader allemaal zijn gerealiseerd. En nu, en dat is volgens onze fractie wel een verplichting, moet ook de terugverdienmogelijkheid worden uitgevoerd.

De oorsprong van het hele plan Hart van de Heuvelrug ligt in 2004. Toen is een samenwerking tot stand gekomen tussen 17 partijen die een gezamenlijke ambitie hadden: 22 projecten realiseren in het Hart van de Heuvelrug waardoor de balans rood-groen verbeterde. Rode projecten (wonen en bedrijvigheid) moesten geld opleveren voor de realisatie van natuur. De verhoging van de natuurkwaliteit zou mogelijk zijn dankzij rode ontwikkelingen. Het project Oude Tempel is onderdeel van het gebied Apollo Noord, dat samen met de ontwikkeling van de sauna en de woonwijk onder Kontakt der Kontinenten, onderdeel is van het regionale programma Hart van de Heuvelrug.

Tot op heden zijn met name groene projecten gerealiseerd zoals 5 Ecoducten, het teruggeven aan de natuur van het Jesserenbos, Kodakterrein, Landgoed de Paltz, De Wiek Soesterveen, het Harlanterrein en Fornhese. Dit heeft geld gekost, maar het is wel een investering die de versnipperde natuur tussen Zeist, Soest en Amersfoort aaneen heeft geschakeld. Daarvoor zijn ‘kostendragers’ (het rood, dus) nodig die nog niet allemaal gerealiseerd zijn, omdat de economische ontwikkeling dit een tijd tegenhield. Dus er staat nog een rekening open!

Geen alternatief

Zoals gezegd is GGS altijd voor het plan Hart van de Heuvelrug en het Masterplan Soesterberg geweest. Ook ons verkiezingsprogramma is daar duidelijk over. Omwonenden van het bos van Oude Tempel drongen er, net als POS (Partij Ons Soesterberg) op aan om dan maar Kamp van Zeist als alternatief in te zetten. Dit vonden wij geen goed plan. 

Het Kamp van Zeist wordt zowel door de gemeente Soest als door de gemeente Zeist (op wiens grondgebied het ligt) niet als serieus alternatief gezien omdat het in het Natuur Netwerk Nederland ligt. De provincie Utrecht wordt eigenaar van het gebied om het te transformeren naar een aaneengesloten natuurgebied bezuiden de A28.

Uiteraard is uiteindelijk van nagenoeg iedere plek  in Nederland een woonwijk te maken, herindeling is daarvoor niet noodzakelijk. Herijking van Provinciaal beleid, afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst, afspraken over planningen en afstemming met  betrokken partijen wel.

Op basis van een motie van POS en DSN eind 2019 is de gemeenteraad van Soest gevraagd de plannen tegen elkaar uit te wisselen. Deze motie is niet aangenomen in de gemeenteraad. Datzelfde geldt voor een zelfde motie ingebracht in de Zeister gemeenteraad. De Provincie Utrecht heeft laten weten niets in de bebouwing op Kamp van Zeist te zien. Want ook het Kamp van Zeist maakt deel uit van de groene projecten uit het Hart van de Heuvelrug, namelijk als compensatie voor bebouwing op het terrein van de Willen Arntshoeve in Den Dolder.

Ecobouwen

Dit alles betekent niet dat Oude Tempel een betonwoestijn wordt. Integendeel. Terecht heeft de Raad van State het oorspronkelijke bestemmingplan afgewezen op onder andere het gebrek aan het groenbehoud. De gemeente heeft het plan daar nu ook op bijgesteld. Zoals het nu voorligt, bestaat het plan uit een 'groene kapstok' langs de bestaande beukenlanen. Ongeveer de helft van het gebied zal gebruikt worden voor huizen en wegen. Waar precies de woningen komen en hoeveel dat er zullen zijn, is nog niet ingevuld. Dat gaat samen met de bewoners van Soesterberg en andere belanghebbenden gebeuren. Het zullen in ieder geval minder woningen komen dan de 300 waarmee nogal eens wordt geschermd.

Daarbij is een aparte deskundige gevraagd de ontwikkeling te volgen en advies geven waarmee de natuur zo goed mogelijk wordt ingepast. GGS zal vooral deze kant goed blijven volgen. Wat ons betreft wordt het een voorbeeldwijk in duurzame energie, waterbeheer en ecobouwen. Dat laatste houdt in dat er niet alleen wordt gelet op de inpassing van het groen, maar ook op de duurzaamheid van materialen die worden gebruikt.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht