Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Corona: forse financiële impact voor de gemeente

donderdag 16 april 2020

De maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, treffen niet alleen inwoners, bedrijven en het rijk, maar ook de gemeente. Door alle maatregelen komen gemeenten in geldproblemen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is inmiddels achter de schermen in overleg hierover met minister Knops van Binnenlandse Zaken. De inzet van het overleg is, dat er een reële compensatie moet komen voor alle extra kosten die gemeenten hebben gemaakt of nog moeten maken. Ook aan de inkomstenkant heeft de coronacrisis gevolgen voor de kas van de gemeenten, denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet innen van de OZB bij bedrijven die in nood verkeren.

Steunmaatregelen

Het rijk heeft allerlei steunmaatregelen in het leven geroepen die in eerste instantie door de gemeente moeten worden voorgeschoten. Zo is er een speciale BBZ-regeling (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen) en hebben de GGD’s (Gemeentelijke gezondheidsdienst) en veiligheidsregio’s (VRU) de handen vol aan alle extra maatregelen.

Ook de sport, de cultuur en lokale media moeten overeind gehouden worden. De werkloosheid zal toenemen, waardoor er een toenemend beroep zal worden gedaan op de (bijzondere) bijstand en schuldhulpverlening. De gemeentes wordt opgeroepen om coulance te betrachten bij toekenning van subsidies en om kwijtschelding of uitstelling van betaling te verlenen.

Coulance is nodig voor alle organisaties en werkenden binnen de cultuur en de sport. Deze organisaties krijgen door teruglopende inkomsten met grote tekorten te maken krijgen die niet, of onvoldoende, gedekt worden door de coronasteunmaatregelen van de centrale overheid.

Moeilijke opgave

Het is op dit moment lastig in te schatten aan welke bedragen wij moeten denken. De opgave wordt nog moeilijker: tijdens de behandeling van de begroting heeft de gemeenteraad vorig jaar al maatregelen afgekondigd die leiden bezuinigingen in de meerjarige begroting.

We weten dat de gemeente Soest niet over heel veel weerstandvermogen en reserves beschikt. Bijkomend probleem is dat ook de gemeente Soest niet in rode cijfers mag eindigen. De centrale overheid kan de schulden laten oplopen, maar onze gemeentelijke rekening mag niet onder nul komen. Anders krijgen we namelijk te maken met de toezichthouders van de provincie Utrecht.

Financiële ingrepen in Soest als gevolg van de coronacrisis lijken onontkoombaar. In welke mate dat nodig blijkt, is op dit moment dus moeilijk in te schatten. De maatregelen kunnen ingaan tegen het coalitieakkoord dat wij in 2018 als GGS met VVD, D66 en CU/SGP overeen zijn gekomen.

In welke mate het coalitieakkoord moet worden open gebroken is afhankelijk van wat de VNG (de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) allemaal kan bereiken bij het rijk. Het is duidelijk dat de aankomende Kadernota (de voorbereiding op een nieuwe begroting) niet eenvoudig zal zijn voor het college. Er zullen helaas pijnlijke keuze gemaakt moeten worden.

Lichtpuntje

Op 25 maart jl. zijn er tussen het kabinet en de VNG wel afspraken gemaakt over de continuïteit van de financiering in het sociaal domein. Op korte termijn verwachten wij meer informatie over de continuïteit van financiële middelen naar de aanbieders en een uitwerking over meerkosten die er zijn in het sociaal domein. Ook de regeling voor het PGB (Persoonsgebonden budget) wordt tijdelijk verruimd om de zorg door te kunnen laten gaan, ook tijdens de coronaperiode van 1 maart tot 1 juni 2020.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht