Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Komende vergaderingen gemeenteraad tijdens coronacrisis

donderdag 9 april 2020

Tijdens dit coronatijdperk ziet de wereld er heel anders uit. Ook voor de gemeenteraad. In Den Haag wordt gewerkt aan een noodwet die het mogelijk maakt dat de gemeenteraden de besluitvorming mogen digitaliseren.  Volgens de wet mag een raad uitsluitend besluiten nemen als er voldoende raadsleden fysiek aanwezig zijn in de raadszaal. Deze tijdelijke herziening van deze wet moet de continuïteit waarborgen. Een vereiste is dat de openbaarheid van de raadvergaderingen behouden blijft en de herziening zal gelden zolang het niet mogelijk is om een openbare fysieke vergadering te houden. 

De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest vergadert al enkele weken digitaal met elkaar en ook de fractievoorzitters van alle Soester partijen hebben inmiddels een digitaal voorschot genomen op deze vergadervorm.

Hoe gaan de raadsvergaderingen de komende tijd in zijn werk? De voorzitter van de raad (burgemeester Rob Metz) en de griffier zijn fysiek in de raadszaal aanwezig. Eventuele insprekers doen dit ook fysiek in de raadszaal. De raadsleden die het woord voeren doen dit middels een vergaderapp digitaal vanuit huis en zijn zichtbaar voor elkaar en het publiek. Alle openbare vergaderingen zijn te volgen via YouTube en worden uitgezonden op Radio Soest. De gemeente maakt voorafgaand nog precies beken hoe de inwoners de vergaderingen kunnen volgen.

Bijeenkomsten april/mei

De komende periode staan de volgende vergaderingen en besluiten op de agenda:

Donderdag 23 april 2020

19.30 uur Openbare informatiebijeenkomst over Stivas rapport inzake het vinden van een geschikte locatie voor het bedrijf van de heer Van Dorresteijn. Aan het einde van deze bijeenkomst wordt door de fractievoorzitters aangegeven of ze behoefte hebben aan een opiniërende behandeling. Als dat laatste het geval is, dan zal deze behandeling plaatsvinden op dinsdag 7 mei 2020 om 19.30 uur.

Woensdag 13 mei 2020

19.30 uur Opiniërende behandeling van het concept-bod Regionale Energie Strategie;

20.45 uur Opiniërende behandeling Opgavennotitie Omgevingsvisie.

Donderdag 14 mei 2020

19.30 uur Opiniërende behandeling bestemmingsplan Veenzoom 6, incl. toelichten zienswijzen

21.15 uur Grondexploitatie transformatie Orlando en grondexploitatie Molenstraat

Dinsdag 19 mei 2020

19.30 uur  Besluitvormende Raad 

  • Bestemmingsplan Veenzoom 6;
  • Grondexploitaties Orlando en Molenstraat (incl. besluiten geheimhouding);
  • Startnotitie Cultuurvisie.

Woensdag 20 mei 2020

19.30 uur  Besluitvormende Raad

  • Concept-bod RES;
  • Masterplan Wonen.

Dinsdag 26 mei 2020

19.30 uur  Informatiebijeenkomst over de Jaarstukken 2019

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht