Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Laatste raadsvergadering loopt vooruit op noodwet

woensdag 25 maart 2020

Normaliter is iedereen aanwezig bij een besluitvormende vergadering. Ditmaal waren er tien afzeggingen. De raad bestond uit negentien (ipv. 29) raadsleden, waarmee het vereiste aantal van 15 aanwezigen nog ruim werd gehaald. Vanwege de coronacrisis vergaderde de gemeenteraad op 19 maart jl. met grote onderlinge afstand. Ook was de vergadering zonder publiek en was de agenda ingekort tot het hoognodige. Er waren geen sociale praatjes, geen handenschudden, en er werd niet nagepraat. Democratie in moeilijke tijden.

Noodwet voor besluitvorming

Inmiddels heeft het kabinet op 25 maart jl. een noodwet aangekondigd om gemeenteraden en Provinciale Staten te ontslaan van de verplichting om ook in de coronacrisis fysiek bijeen te komen. Minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) wil hun tijdelijk de mogelijkheid geven digitaal te vergaderen en te stemmen.

'Met het oog op de vele gewichtige maatschappelijke opgaven is het van groot belang dat het openbaar bestuur zoveel mogelijk blijft functioneren,' vindt Knops. Hij komt zo spoedig mogelijk met een wijziging van de wet, die nu nog bepaalt dat de gemeenteraad en de Provinciale Staten alleen kunnen stemmen als ze fysiek in vergadering bijeen zijn. Voorwaarde is wel dat de vergadering en de besluitvorming openbaar te volgen blijft. Bijvoorbeeld doordat burgers mee kunnen kijken via een videoverbinding.

Het half uur van de ingekorte Soester raadsvergadering was te volgen via de live-stream van de facebook pagina van de gemeenteraad (@RaadSoest). Alle voorstellen werden aangenomen. Het ging on vier bestemmingsplannen, het Landschaps- en Natuurontwikkelingsplan en twee nieuwe fietspaden.Twee grotere onderwerpen waar discussie over werd verwacht, worden op een volgende vergadering behandeld. Het gaat om de nieuwe Cultuurvisie en het Masterplan wonen.Voor het Masterplan wonen wordt wel al gestart met onderzoek en/of uitwerking van de genoemde instrumenten.

Geluidsnormen Cabrio

Op de agenda stond een aanpassing van Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) die resulteert in een andere manier van meten bij openluchttheater Cabrio. Normaal wordt het aantal decibellen bij de gevels van huizen in de buurt gemeten. Aangezien Cabrio in het bos ligt, is dat daar niet aan de orde.

GGS is geen voorstander van overmatig geluid in de bosrijke omgeving. Sterker nog, als het nu zou worden aangelegd met de huidige geluidsbelasting, zouden we tegen zijn. Aan de andere kant levert Cabrio een belangrijke culturele bijdrage waar veel Soesters plezier aan beleven. Nu blijkt dat bij de laatste wijziging van de APV de geluidsnorm en meetmethode niet werkbaar zijn, moet dit gewoon hersteld worden. Daarom heeft onze fractie ingestemd met het voorstel om het APV conform het voorstel aan te passen. We gaan er daarbij wel vanuit, dat Cabrio bij haar programmering rekening houdt met de omgeving door geen geluidsoverlast te veroorzaken. De fauna in de Soester bossen heeft al genoeg te lijden van de recreatie.

Lof voor het LOP

Een ander onderwerp wat aan de orde kwam willen we ook wat nader uitlichten, namelijk het Landschaps- en natuurontwikkelingsplan 2019-2024 (LOP).

Gemeentebelangen Groen Soest is vol lof over het LOP. Dit is niet verwonderlijk. Onze eigen wethouder Aukje Treep, zelf landschapsarchitect, heeft een belangrijke rol bij de opzet van het plan. Veel van de ideeën van GGS vinden we in het plan terug. Wij stemmen dan ook van harte in met het voorstel.

Naast consolidering van de bestaande natuurgebieden, zoals op de voormalige Luchtmachtbasis Soesterberg, is vooral de groene actie in het plan van belang. De intensieve landbouw heeft her en der tot grote teruggang in de soortenrijkdom geleid. De omvorming van de intensieve landbouw naar extensieve landbouw wordt daarom gestimuleerd, evenals het biologisch- en natuur inclusief telen (voor lokale afzet). Er wordt gestreefd naar het omvormen van productiebos in meer natuurlijk bos. De natuurnetwerken worden verbeterd. Zo komt er een verbindingszone van De Zoom met de Stulp. Uit het plan spreekt ook dat we zuinig moeten zijn op wat we hebben. Toerisme is belangrijk, veel mensen willen genieten van onze mooie omgeving, maar dit moet een kleinschalig karakter behouden en… uiteraard blijft de polder onbebouwd.

Het LOP is in zijn geheel te lezen op de website van de gemeenteraad.

Zoom

Ook de fractievergaderingen van GGS zijn aangepast. In plaats van een kamer in het gemeentehuis ontmoeten we elkaar ‘in the cloud.’ De eerste keer zag dat er zo uit:

 

Cees Paul

Raadslid

035 - 544 89 07

Raadslid

Aandachtsgebieden: Kunst & Cultuur - Natuur & Milieu - Duurzaamheid - Financiën


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht