Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

De wereld staat even stil….

maandag 23 maart 2020

Maart 2020, de straten zijn vrijwel verlaten. Het winkelbezoek is beperkt, horeca en andere instellingen zijn of worden gesloten, bijeenkomsten zijn verboden, kinderen mogen niet meer naar school en inwoners wordt opgeroepen om toch vooral thuis te blijven. Overal ter wereld sluiten landen hun grenzen en staat het leven op z’n kop. Dit alles door een gevaarlijk virus dat in sneltreinvaart over de wereld raast. Plots is alles anders en zijn veel idealen tijdelijk naar de achtergrond verdrongen. Iedereen staat op de overlevingsstand. Mensen hebben het moeilijk, maken zich ernstig zorgen en voelen zich onzeker. Zolang er geen vaccin en medicijn gevonden is voor COVID-19, zal ons leven er anders uitzien dan wij gewend zijn.  

Crisisbeheersing

Iedere gemeente heeft een gemeenteraad met volksvertegenwoordigers die als taak hebben het beleid te maken en toe te zien dat dit op correcte wijze wordt uitgevoerd.  Veel van de onderwerpen die voor de komende periode op de gemeentelijke agenda’s staan, worden opgeschort. Het beheersen van deze crisis en de volksgezondheid hebben momenteel prioriteit. Prioriteit heeft ook de problematiek rond andere belangrijke onderwerpen zoals de oplopende werkloosheid, faillissementen en de sociale en medische voorzieningen voor onze inwoners.

Als straks de wereld weer langzaam op gang komt, zal de focus zich in eerste instantie richten op het oplossen van alle problemen die door deze corona-crisis zijn ontstaan. Niet alleen economisch, maar ook emotioneel. Zo zullen mensen van wie naasten slachtoffer zijn geworden van dit afschuwelijke virus, hulp nodig hebben, zullen er afscheidsdiensten later worden georganiseerd omdat dit op dat moment niet mogelijk was.

Politiek

Alle raadsleden moeten de komende periode thuiswerken, net als de ambtenaren. Samenkomen in het gemeentehuis voor een (in)formeel gesprek zal ook niet gaan. De politiek staat zeker niet stil, maar moet noodgedwongen op een ander manier (samen)werken. De partijen vinden elkaar in deze gezamenlijke vijand: COVID-19.

Onze fractie zal tijdens deze moeilijke tijd geen moties indienen of eigen initiatieven voorstellen. Wij zullen vooral de situatie blijven monitoren, inspelen op de actualiteit en vragen stellen indien strikt noodzakelijk. Wij gaan geen politiek bedrijven over het coronavirus, dat is naar onze mening niet zuiver.

Het college van B&W moet én gaat op de zaak passen, het politieke debat komt mettertijd weer. Het college zal besluiten moeten nemen met het welzijn van inwoners voor ogen, al zijn hun bevoegdheden inmiddels enigszins ingeperkt. Zo heeft het kabinet besloten dat de voorzitters van de veiligheidsregio’s belast zijn met het toezicht op de naleving van de genomen en te nemen maatregelen ten aanzien van de coronacrisis. In onze regio is dat de burgermeester van Utrecht, de heer J.H.C. (Jan) van Zanen. De bevoegdheden van onze burgemeester Rob Metz zijn hierdoor ingeperkt.

Als fractie van GGS zullen wij, binnen onze mogelijkheden, alle inwoners helpen waar nodig en wenselijk. Zaken die wij tegenkomen en die van belang zijn, zullen wij zeker onder de aandacht brengen van de juiste instanties. De verwachting is helaas, dat deze crisis niet een kwestie van weken, maar eerder van maanden is. Wij wensen alle inwoners van Soest heel veel sterkte toe.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht