Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Onderwijshuisvesting Soesterberg

vrijdag 14 februari 2020

Op 6 februari jl. moest de raad een besluit nemen over de onderwijshuisvesting in Soesterberg. Het besluit ging over de uitbreiding van De Carolusschool in De Linde en over het toekennen van een voorbereidingskrediet voor nieuwbouw van De Postiljon.

Ook van andere scholen in Soest en Soesterberg zijn er aanvragen ingediend voor aanpassingen in de onderhuisvesting, maar deze werden eind december vorig jaar afgewezen door het college en maakteen dus geen deel uit van deze besluitvorming.  In de opiniërende raad op 30 januari heeft wethouder Dijkhuizen de motivatie toegelicht achter dit college-besluit.

Teleurstelling

De teleurstelling, verbazing, frustratie en ongerustheid die dit voor hen onverwachte besluit bij de betrokken scholen teweeg heeft gebracht, heeft de afgelopen weken ook GGS bereikt én geraakt. De wethouder heeft toegezegd dat hij vol gas vooruitgaat om vanuit een integrale visie te komen tot een nieuw Integraal Huisvestingsplan. Wij hebben er alle vertrouwen in dat er geen ruis ontstaat in de gesprekken die het college en de scholen de komende maanden hierover met elkaar gaan voeren. Wij rekenen op een duidelijke visie waar wij als raad na deze zomer het debat met elkaar over kunnen gaan voeren.

Het voorstel dat op 6 februari voor ons lag tav. De Carolusschool en De Postiljon, is een voorstel waar wij van harte mee in hebben kunnen stemmen. 

Duidelijkheid

Wel zijn wij van mening dat de leerkrachten, ouders en vooral de leerlingen van de scholen waarvan de aanvragen zijn afgewezen, nog dit jaar meer duidelijkheid moeten krijgen over de plannen rondom de huisvesting van hun scholen.  Ook diverse andere fracties spraken soortgelijke woorden.

Annemarieke Weith-Plomp

Raadslid

06 - 517 590 39 (Na 17.30)

Raadslid

Aandachtsgebieden: Veiligheid - Zorg en welzijn - Onderwijs - Jeugdzaken


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht