Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Soest Vuurwerkvrij

donderdag 6 februari 2020

De discussie rondom het afsteken van vuurwerk door particulieren is actueler dan ooit. Mede vanwege verzoeken daartoe vanuit verschillende hoeken lijkt de landelijke politiek te neigen naar een (gedeeltelijk) verbod. GGS heeft intensief onderzoek gedaan en vindt dat Soest daar niet op moet wachten en zelf door middel van de APV tot een verbod moet komen. De APV of Algemene PlaatselijkeVerordening is de belangrijkste en meest omvattende verordening voor een gemeente.

Woordvoerder Yolanda Bonouvrié leidde de motie tijdens de raadszitting van 6 februari op de volgende manier in:

"Voorzitter,

Ik heb het onderwerp eerder namens de fractie van GGS onder de aandacht gebracht. De constateringen en overwegingen behoeven geen nadere toelichting en zullen waarschijnlijk ook door een groot deel van de raad onderschreven worden.

Voor ik de motie indien wil ik graag ingaan op de verwachte tegenargumenten.

 • Handhaving is onmogelijk!
  • Het zal niet makkelijk zijn. Gaandeweg moeten wij elkaar aanspreken, zoals dat destijds met het rookverbod gebeurde.
 • Het is traditie en traditie moet gekoesterd worden!
  • De traditie was dat men met familie en vrienden een leuke oudejaarsavond heeft en dat om 00:00 uur het nieuwe jaar met een toast en vuurwerk wordt ingeluid. Dit vuurwerk was vaak rond 02:00 uur tot een minimum afgenomen.
  • De realiteit is
   • dat het legale vuurwerk 3 tot 4 dagen voor nieuwjaar verkocht wordt;
   • dat het vanaf dat moment door verschillende groepen en leeftijden naar hartelust wordt afgestoken;
   • waardoor op oudejaarsavond het moment van jaarwisseling nauwelijkse nog opvalt.
  • Traditie was ook dat hulpverlening gerespecteerd werd.
  • De realiteit is
   • dat de toegenomen vraag naar hulpverlening soms onmogelijk wordt gemaakt door het gedrag van omstanders.
 • Laten we eerst wachten op een landelijk verbod.
  • Gemeentes worden vaak geconfronteerd met wat landelijk wordt beslist. We hebben de tool (APV) om daar niet van afhankelijk te zijn.
 • Vuurwerkhandelaren zijn de dupe.
  • Dit is een onderdeel van ondernemingsrisico en winkeliers kunnen reeds opgebouwde voorraden exporteren.

We hoeven niet te wachten en kunnen nu een duidelijk gebaar maken richting hulpverlening, mens, dier en milieu - richting een leefbare toekomst. Het wordt tijd voor een nieuwe traditie!"

Vuurwerkshow

Daar speelde ook een andere motie op in. Een collectief van fracties - D66, Soest 2002, PvdA, BBS en POS - vroeg in een motie om te onderzoeken of een collectieve, professionele vuurwerkshow kan worden georganiseerd bij de komende jaarwisseling. Ook deze motie is aangenomen.

De volledige motie voor een vuurwerkverbod vind je onder de link, en de motie voor een collectief vuurwerk hier.

Yolanda Bonouvrié

Raadslid

06 - 123 019 03

Raadslid

Aandachtsgebieden: Soesterberg - Natuur en  Milieu - Veiligheid


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht