Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Vuurwerkverbod voor Soest?

dinsdag 17 december 2019

De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) stelt mondelinge vragen in de gemeenteraadsvergadering van komende donderdag, 19 december 2019. Daarmee zwengelen we de discussie over een vuurwerkverbod, of in ieder geval een beteugeling van de overlast, weer aan. 

Eerder dit jaar, in februari, zegde het college toe een Bespreeknotitie te maken met ervaringen in andere gemeenten. Die is nog niet verschenen. Tijdens het vragenkwartier van de besluitvormende raad richten we ons aanstaande donderdag op een onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een algemeen vuurwerk verbod vanaf de jaarwisseling 2020/2021 in de gemeente Soest.

Mooi geweest

De jaarwisseling is van oudsher een avond waar men naar uitkijkt; een gezellig samenzijn met vrienden en familie om het nieuwe jaar in te luiden. In de loop van de tijd is de jaarwisseling voor velen verworden tot een angstige en onveilige periode.

Zwaar, onveilig en illegaal vuurwerk vindt makkelijk de weg naar de Nederlandse consument. De afsteek-tijden worden met voeten getreden, waardoor al vroeg in december de eerste knallen klinken. Ook legaal vuurwerk veroorzaakt ellende (zie ook het rapport Vuurwerkongevallen 2018/2019 van VeiligheidNL). Een mix van alcohol, drugs en vuurwerk zorgen op de oudejaarsavond zelf voor situaties die al snel uit de hand kunnen lopen.

Voor (huis)dieren met hun excellente gehoor is vuurwerk extreem angstwekkend. In bepaalde gevallen leidt dit tot ernstige verstoring die soms permanent is of de dood tot gevolg heeft.

Politie en hulpverleners worden met vuurwerk bedreigd. Met een kerstkaart aan de Tweede Kamer werd afgelopen maandag door de gezamenlijke politiebonden en de Boabond dingend gepleit voor een vuurwerkverbod als belangrijke maatregel om geweld tegen politie en hulpverleners tegen te kunnen gaan.

De door vuurwerk veroorzaakte letselschade (bij afstekers maar ook bij omstanders!) leidt naast persoonlijk leed ook tot verhoogde maatschappelijke kosten. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap pleit al vele jaren voor een vuurwerkverbod.

De vernieling van publieke en persoonlijke eigendommen leiden tot verhoogde maatschappelijke kosten en schade voor particulieren.

Het vuurwerk leidt tot verhoogde uitstoot van CO2 en fijnstof en is daarbij een verspilling van energie. Het vormt een belasting voor het milieu in uitstoot, lawaai en rondzwervende resten van vuurwerk die bestaan uit papier en plastic. Ook het oppervlaktewater wordt er door verontreinigd.

Voor een algeheel vuurwerkverbod is een steeds groter maatschappelijk draagvlak.

Gemeentebelangen Groen Soest heeft naar aanleiding van het voorafgaande de volgende vragen.

  1. Is het College bereid om voorbereidingen te treffen voor een te nemen raadsbesluit, waarmee vanaf de jaarwisseling 2020/2021 een verbod wordt gerealiseerd op afsteken van consumentenvuurwerk?
  2. Is het College bereid om door middel van een brief aan minister Grapperhaus aan te dringen op een besluit, dat het voor gemeenten mogelijk maakt te kiezen voor een verbod op consumentenvuurwerk?
  3. Als er een vuurwerkverbod voor de gemeente Soest kan worden gerealiseerd, is het College bereid te onderzoeken of behoefte bestaat voor een centraal professioneel vuurwerk in Soest en Soesterberg tijdens de jaarwisseling?

Eerder dit jaar

Begin 2019 was een mogelijk vuurwerkverbord onderwerp van het GGS Opiniepanel. Daaruit bleek een ruime meerderheid van de respondenten voor verbod te zijn op knalvuurwerk in de gemeente Soest.

In de gemeenteraad van 7 februari jl. kwam het onderwerp vuurwerk ook ter sprake. Aan het eind van de vergadering werden vragen gesteld over de gang van zaken rond Oud en Nieuw en werd een ingediendde motie over dit onderwerp behandeld. In deze Motie Vreemd (vreemd, want buiten de agenda) werd gevraagd om ondersteuning van vuurwerkvrije zones die mensen zelf zouden moeten inrichten. Hoe sympathiek ook dat er er aandacht is voor vuuurwerkoverlast, dit lijkt ons niet de juiste manier om het probleem op te lossen. 

Toezegging

Het college heeft in februari toegezegd een Bespreeknotitie te maken met ervaringen in andere gemeenten. Ruim voor het komend najaar zouden de kansen en mogelijkheden op een rijtje gezet worden. Dat is dus niet gebeurd. De bedoeling van die notitie was om niet alleen met de raad, maar met alle belanghebbenden te bespreken. Ook burgemeester Rob Metz, verantwoordelijke binnen het College, beseft dat de sentimenten in de samenleving ten aanzien van consumentenvuurwerk aan het veranderen zijn.

Hij zei: "Iedereen is het hele jaar druk bezig met fijnstof en duurzaamheid, terwijl we met Oud en Nieuw voor drie maanden vervuiling in één keer de lucht inschieten. Het is een serieus onderwerp, dat gaat over veel meer dan alleen openbare orde en veiligheid. Het gaat over gezondheid en kwaliteit van leven voor mens en dier."  Burgemeester Metz sprak zich uit voor een landelijk (!) verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. "Maar draagvlak daarvoor is niet te bereiken door dwang. Als je weet dat je buurman astma heeft, steek je vanzelf geen vuurwerk af voor de deur. Je moet in dialoog met iedereen en dat lokt deze motie wel uit."

De fractie van GGS wenst u een fijne, veilige jaarwisseling toe.

Yolanda Bonouvrié

Raadslid

06 - 123 019 03

Raadslid

Aandachtsgebieden: Soesterberg - Natuur en  Milieu - Veiligheid


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht