Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Groen licht voor nieuwe sporthal

dinsdag 26 november 2019

Op 22 november stemde een ruime meerderheid van de raad  in met de bouw van een nieuwe sporthal achter Sportboulevard de Engh aan de Dalweg. De nieuwe hal gaat het huidige Beukendal vervangen. Na de sloop van sporthal Beukendal ontstaat er op die plek ruimte voor woningbouw. De raad stelde daarmee € 7,15 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg en interne verbouwing, plus € 545.000 als voorbereidingskrediet. Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) schetst hier haar overwegingen om dat besluit te steunen.

Afgelopen maart heeft de raad haar voorkeur uitgesproken om het huidige terrein van sportboulevard de Engh (locatie 1b in het voorstel) aan te wijzen voor het bouwen van een nieuwe 'compacte' sporthal ter vervanging van de afgeschreven hal Beukendal.

Achterliggende gedachte is dat de koppeling aan de bestaande sporthal vele voordelen en besparingen oplevert. Denk daarbij aan onder andere: een bestaande hoofdingang,  multifunctioneel gebruik van de zalen en de aanwezigheid van kleedkamers, horecafaciliteiten en vergaderruimten. De nieuwe hal zal overigens duurzaam en gasloos worden gerealiseerd.

De nieuw te bouwen hal zal compact zijn en worden voorzien van verrijdbare tribunes met beperkte capaciteit. Wedstrijden en evenementen die veel publiek trekken kunnen dan in de grotere hal worden gehouden. Ook biedt de combinatie van hallen mogelijkheden om wat grootschaliger toernooien of evenementen te organiseren. Turnwedstrijden zullen in de grote hal dienen te worden gehouden vanwege de aanwezige faciliteiten om turntoestellen te plaatsen.

Aandachtspunten

In het gevolgde traject is er een participatieproces gestart en zijn er projectgroepen samengesteld uit onder meer omwonenden, sportverenigingen en de sportfederatie. In het plan is veel meegenomen van wat door deze groepen is aangedragen. De hoogte van de nieuwe hal en een groene inpassing in de omgeving zijn hier voorbeelden van. Geluidsoverlast bij omwonenden blijft wel een punt dat de nodige aandacht vraagt. In het verdere traject zullen de projectgroepen nauw betrokken blijven worden.

Met het realiseren van een nieuwe sporthal op de Enghboulevard wordt de weg vrijgemaakt om op de huidige locatie van Beukendal betaalbare woningbouw te realiseren. En dat hebben we nodig in Soest! Door het huidige besluit wordt een hal op het Orlando-terrein niet gerealiseerd. Dat levert ook nog een win-win situatie op voor de woningbouw. De verenigingen die nu nog gebruik maken van de zaal Orlando, zullen verhuizen naar de Willaert accommodatie. Hier is aanpassing voor gebudgetteerd in de bouwplannen van de nieuwe hal. Deze verenigingen hebben volgens ons dan wél recht op de voorzieningen waaraan zij nu hun bestaansrecht nu ontlenen. De scholen binnen Overhees zullen gebruik gaan maken van de Willaertzaal en de zaal Smitsveen. Deze zalen vallen binnen de norm die gesteld is tussen afstand school en gymzaal.

Onze fractie is positief over het voorstel. Wij gaan er daarbij van uit dat het krediet wat wordt gevraagd ook taakstellend zal zijn. Wij steunen dit besluit ook in de wetenschap dat dit een eerste aanzet is in de nog op te stellen Dalwegvisie en dat Rinus Valk eindelijk met pensioen kan.

 

Henk Diemers

Raadslid

06 - 575 435 11

Raadslid

Aandachtsgebieden: Zorg en Welzijn - Sport en Recreatie - Verkeer en Vervoer


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht