Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

GGS stelt dringende vragen aan Waterschap Vallei en Veluwe

maandag 25 november 2019

Vandaag heeft de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) schriftelijke vragen gesteld aan het Waterschap Vallei en Veluwe. Dat is uitzonderlijk, want normaliter worden vragen vanuit de gemeenteraad gericht aan het uitvoerend orgaan van dezelfde gemeente. Gezien het dringende karakter van de problematiek rondom het rioolstelsel van Soesterberg, wijkt GGS af van deze gewoonte en richt zich rechtstreeks tot het College van Dijkgraaf en Heemraden voor het Waterschap Vallei en Veluwe.

Eerder werd bekend dat de rioolverbinding van Soesterberg naar Soest in slechte staat verkeert. Ondanks een inmiddels uitgevoerde noodreparatie, is de kans aanwezig dat de drukleiding schade veroorzaakt aan natuurgebieden die onderdeel zijn van het Natuur Netwerk Nederland en aan het waterwingebied. Een breuk van de leiding zou rampzalig zijn voor de natuur en voor de drinkwatervoorziening.

GGS wil dat er een duurzame en robuuste totaaloplossing wordt gerealiseerd voor de afvoer en zuivering van het riool van Soesterberg, ook met oog op de groei van het aantal inwoners.

Zie ook de berichtgeving via RTV Utrecht waar fractiewoordvoerder Tim de Wolf deze week de vragen toelicht voor de microfoon.

Vier vragen

De volledige brief van 25 november 2019 verstuurden luidt als volgt:

Geacht College,

In 2017 heeft u een verzoek ingediend om onderhoud te mogen verrichten aan het hoofdriool dat het rioolstelsel van Soesterberg verbindt met het netwerk van Soest. Divers onderzoek heeft tot vertraging geleid. Toen de stikstofcrisis de werkzaamheden vervolgens dreigde stil te leggen is, na overleg met u, door onze burgemeester Rob Metz in augustus 2019 door middel van een noodverordening bewerkstelligd dat het achterstallige, noodzakelijke werk kon worden voltooid.

Het is u bekend dat de rioolverbinding, een drukleiding, zich in slechte toestand bevindt. Het tracé van de leiding is ongunstig. Het loopt door natuurgebieden (onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland) en door een waterwingebied.

Breuk van de leiding zal ingrijpende gevolgen hebben voor het milieu en voor de drinkwatervoorziening van Soest en de stad Utrecht. Hier komt bij dat het aantal inwoners van Soesterberg  de komende jaren zal groeien tot circa 9000.

De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) acht de huidige situatie met het oog op bovengenoemde gevaren voor zowel het waterwingebied als de natuur, onwenselijk. De noodreparatie is gedaan en het urgente gevaar is geweken, maar de fractie van GGS is van mening dat er op termijn een duurzame, robuuste totaaloplossing moet worden gerealiseerd.

In verband hiermee hebben wij aan het College van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Vallei en Veluwe een aantal vragen:

  1. Hoe beoordeelt u de situatie waarbij het riool van Soesterberg via een persleiding is verbonden met het stelsel van Soest?
  2. Acht u de capaciteit van de leiding voldoende om de grotere belasting op te vangen die de groei van het inwonertal van Soesterberg met zich mee zal brengen?
  3. Is het mogelijk om in Soesterberg een eigen voorziening voor het zuiveren van het rioolwater te realiseren? Zo, ja hoe duurzaam kan dat systeem functioneren?
  4. Heeft u zelf oplossingen die zouden kunnen bijdragen aan het opheffen van de risicovolle drukverbinding Soesterberg-Soest?

Graag ontvangen wij van u bericht waarvoor wij u bij voorbaat danken.

 

 

Tim de Wolf

raadslid

035 - 602 67 61

Raadslid

Aandachtsgebieden: Natuur en Milieu - Bestuurlijke taken - Kunst en Cultuur - Verkeer en Vervoer 


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht