Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Bewonersbijeenkomst nieuwe sporthal

donderdag 17 oktober 2019

Gisteren, 17 oktober 2019 konden inwoners hun zegje doen over het plan voor een nieuwe sporthal op de Eng. Daarbij waren een paar leden van de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) ook aanwezig als toehoorder. Het verslag dat later in de Soester Courant verscheen (en wat hier is terug te lezen) verschilt nogal van wij zagen en hoorden. Dit viel ons op:

Eigenlijk kwamen er vier geluiden naar voren, waarvan er drie niet zo relevant waren voor het plan in kwestie. 

De sportfederatie was heel duidelijk: zij willen zo spoedig mogelijk een besluit van de raad waarin het voorliggende plan wordt goedgekeurd. Ook waren zij duidelijk in de boodschap dat de verenigingen niet zelf de kantine wensen te beheren. Daarbij werd aangetekend dat ze wel verzoeken om specifieke hoekjes voor elke vereniging. 

De vertegenwoordigers van de Springbokken gaven aan dat ze het jammer vinden dat de hal niet voor hun wordt al was dan de hoogte te laag. Eigenlijk zeiden ze nu aan te beurt zijn voor een betere hal, speciaal ingericht voor gymnastiek.  Hun vraag is duidelijk en begrijpelijk maar voor de besluitvorming niet relevant. De zaal in Smitsveen is te laag voor het trampolinespringen en dat zal in de toekomst moeten worden aangepast, maar dat is nu niet aan de orde. Verhoging zou overigens ook een tussenoplossing zijn volgens de Springbokken. De zaal van Optisport is een betere optie. Nu wijken de Springbokken uit naar Bunschoten en Amersfoort. Een regionale turnhal zou misschien tot de mogelijkheden kunnen behoren in de toekomst.

Vertegenwoordigers van K'nijntje/Zippies pleitten ervoor dat ze als vaste gebruikers (ze huren nu van Optiesport) rechtstreeks huurder worden van de gemeente Soest. Bij navraag blijkt dat zij geen gebruik kunnen maken van de sportzaal, als er buitensporten naar de zaal komen in de herfst en winter. Daarbij willen zij dat eenzelfde positie als de sportverenigingen. wij kunnen ons dit verzoek voorstellen maar als dit wordt toegestaan kan dat de deur openen voor meer BSO's in sporthallen. En die zijn toch bedoeld zijn voor sportverenigingen en scholen, terwijl dit commerciële partijen zijn.  

Vier omwonenden kwamen eigenlijk met bestaande klachten over hun woonomgeving. Wij hebben geen bezwaren gehoord tegen de nieuwe hal zelf.  Wel gaven ze aan dat zij bang waren voor meer geluid, meer rommel in de buurt en hangjongeren op de parkeerplaatsen. Hoertoe zal nog een akoestisch onderzoek plaatsvinden voor de huidige sportboulevard en zullen er berekeningen worden gemaakt van de situatie na realisatie van de nieuwe hal. Opvallend was dat er maar vier personen waren, bij de eerste buurtgesprekken waren er zo'n 50 om hun mening te geven. 

Een specifieke vraag om de financiële impact voor de inwoners van Soest had eigenlijk in het participatie proces duidelijk moeten worden gemaakt.

Samengevat:

De samenleving heeft  wel vragen maar staat niet negatief tegen over de bouw van een sporthal achter de huidige hal.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht