Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Antwoord op vragen over glyfosaat tegen Japanse Duizendknoop

donderdag 24 oktober 2019

Deze week kregen we antwoord op schriftelijke vragen. Op 25 september stelde de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) vragen aan het college over het gebruik van glyfosaat bij de bestrijding van de Japanse Duizendknoop.

Glyfosaat, ook wel genaamd RoundUp, is een landbouwgif dat door de Amerikaanse fabriek Monsanto in de handel wordt gebracht. Het gebruik is in diverse landen niet toegestaan en andere landen hebben een verbod in de maak. In Nederland mag het middel beperkt worden toegepast en zal het per 2023 zijn verboden.

Het antwoord

Het college heeft inmiddels de zogenaamde artikel 46 vragen van GGS beantwoord. Kort gezegd komt het er op neer dat glyfosaat op een beperkt aantal locaties wordt toegepast. Dit zijn vooral die plekken waar de opschietende Japanse Duizendknoop het uitzicht belemmert waardoor verkeersonveilige situaties ontstaan. Het gaat in Soest om ongeveer 750 m2. Het gif zal in de stengel van de plant worden geïnjecteerd. De complete tekst van de beantwoording staat hier.

Het college heeft de afwegingen gebaseerd op het Rapport Plan van Aanpak Japanse Duizendknoop van Ad Schouten, advies en begeleiding te Epe.

Het probleem en mogelijke oplossingen

De Japanse Duizendknoop is een invasieve exoot. Dit wil zeggen: een organisme dat zich snel verspreidt en geen natuurlijke vijanden kent. Hierdoor domineert het al snel de omgeving. De Japanse Duizendknoop is schadelijk voor de biodiversiteit. Inheemse flora en fauna hebben geen kans in de dichte bosschages die van de exoot ontstaan. Verder kan de groei van de Duizendknoop schadelijk zijn voor fundamenten, wegen, kabels etc. In Soest is hiervan tot op heden geen sprake.

De Japanse Duizendknoop kan worden bestreden door

  • intensief maaien - dat is goedkoop, maakt het beheersbaar maar bestrijdt het niet,
  • afgraven  - dat is kostbaar, onmiddellijk effectief en een goede bestrijding, en
  • gebruik van vergif - dat is relatief goedkoop en effectief.
  • Andere methoden - bevriezen, afbranden, of begrazing zijn nog niet voldoende onderzocht of blijken geen oplossing.

'De tijd van glyfosaat is voorbij'

GGS is van mening dat het gebruik van vergif vermeden moet worden. Het past niet in de doelstelling van Soest om een ‘gifvrije’ gemeente te zijn en het gebruik schaadt de biodiversiteit. Via de bodem komt het in de voedselkringloop terecht van flora en fauna.

Daarbij, en dat blijkt ook uit genoemd rapport, is de tijd van glyfosaat wel voorbij. Het verbod op gebruik – en de op handen zijnde verboden – in vele landen duiden hier al op. In Nederland mag het middel niet worden toegepast en NNN gebieden (Natuur Netwerk Nederland, vroeger genaamd de Ecologische Hoofdstructuur) en mag niet worden gebruikt binnen één meter van open water. In plantsoenen en op bestrating is het product voor de wetgever ook al taboe. Hieruit blijkt wel dat men het middel schadelijk acht voor het milieu en dat men het slechts om pragmatische redenen nog toepast: het is goedkoop, effectief en we hebben niets beters. Zoals hierboven opgemerkt is er vanaf 2023 sprake van een algeheel verbod in Nederland.

Het college zegt te willen stoppen met glyfosaat als er alternatieven zijn. GGS zal er bij het college op aandringen proactief te zijn: daadwerkelijk speuren naar alternatieven om zo snel mogelijk te kunnen stoppen met het gebruik van dit vergif. Per slot van rekening zal vanaf 2023 de bestrijding van de Japanse Duizendknoop toch anders moeten worden aangepakt.

Het  Rapport Plan van Aanpak Japanse Duizendknoop is een doorwrocht onderzoek. Toch noemt het ook een aantal zaken niet. Zo is er tegenwoordig de methode Rootwave waarbij de plant wordt geëlektrocuteerd zonder dat dit schade toebrengt aan andere in de bodem levende organismen. Het rapport gaat niet in op natuurlijke bestrijdingsmethoden. Toch interessant … wat als we een legertje engerlingen loslaten op deze exoot?

Tenslotte nog een verzoek 

Let bij het maaien van de Japanse Duizendknoop goed op grondige vernietiging van de planten! Dus niet bij het GFT-afval gooien, maar liefst verbranden of aanbieden bij De Schans. Zelfs uit delen van stengel en wortel groeien nieuwe planten. Zo zou u ongewild bijdragen aan de verspreiding van deze wildgroeier.

 

 

Tim de Wolf

raadslid

035 - 602 67 61

Raadslid

Aandachtsgebieden: Natuur en Milieu - Bestuurlijke taken - Kunst en Cultuur - Verkeer en Vervoer 


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht