Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Verslag opiniërende raad: horeca buiten

donderdag 3 oktober 2019

Op donderdag 3 oktober was de eerste vergadering voor de Soester raad na het reces. Verreweg de meeste vergadertijd werd besteed aan het onderwerp Horecabeleid buitengebied 2019 – 2029Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) ziet voor de toekomst van Soest ook andere onderwerpen op de agenda, zoals de Startnotitie regionale energiestrategie (RES) en de Startnotitie grondstoffenmanagement Soest, die minstens zoveel aandacht verdienen.  Daarover later meer.

Horecabeleid buitengebied 2019 – 2029

De belangrijkste insteek van dit ontwerp horecabeleid is om een gelijk speelveld te krijgen voor alle horecaondernemers en ervoor te zorgen dat er een aantrekkelijk klimaat ontstaat voor bewoners, ondernemers en recreanten. In deze opzet is het buitengebied van Soest onderverdeeld in deelgebieden en per deelgebied wordt de zwaarte van de toegestane horeca vastgesteld. Hierbij worden extra aandachtspunten meegegeven zoals de natuurwaarde, de ontsluiting, rust e.d.

De horeca is ingedeeld in vijf verschillende horecacategorieën, van lichte horeca tot hotels en zaalverhuur. Tijdens de totstandkoming van het voorstel is gesproken met vele stakeholders, waaronder Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Baarn-Soest), inwoners, ondernemers, Vereniging Vrij Polderland en Stichting Behoud Eemvallei.  Tijdens de terinzagelegging van het ontwerp horecabeleid zijn er tien schriftelijke reacties binnengekomen. Hieruit blijkt dat degenen die een inspraakreactie mbt. het eigen terrein hebben ingediend, vooral een uitbreiding van de eigen mogelijkheden nastreven.

Geen voorstander

Onder de insprekers tijdens de raad was ook Stan Uyland, eigenaar van Het Veerhuis ('Zwarte Willem') wat op de foto staat bij dit artikel. Hij hield een betoog om uitbreiding te krijgen voor wat betreft oppervlakte en openingstijden.  Het betreffende perceel bevindt zich in een open, kwetsbaar weidegebied met een hoge natuurwaarde. Wandelaars en fietsers zoeken er de rust. Grootschalige horeca is hier niet passend en GGS is geen voorstander om een uitzondering te maken voor dit gebied.  Opvallend genoeg willen de meeste oppositiepartijen deze uitzondering wel toestaan. Zij gaan dus volledig voorbij aan de belangrijkste doelstelling van het te formuleren beleid:  Het creëren van gelijke kansen voor de horecaondernemers én het beschermen van de kwetsbare gebieden in onze mooie gemeente.  Word vervolg tijdens de besluitenvormende raad van donderdag 10 oktober a.s.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht