Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

GGS stelt vragen over beoogde aanpak Duizendknoop

zondag 29 september 2019

Soest gaat van start met de aanpak van Duizendknoop. Goed nieuws zou je zeggen. Echter, uit het krantenbericht van 20 september  j.l. blijkt dat het bestrijdingsmiddel glyfosaat 'beperkt wordt ingezet.' 

Onze fractie vind dat het middel glyfosaat niet meer kan worden ingezet. Want het gebruik van glyfosaat, voornamelijk bekend onder de merknaam Roundup, is behoorlijk omstreden. Het Internationale Instituut voor Kankeronderzoek (IARC), onderdeel van de wereldgezondheidsorganisatie  (WHO), concludeerde in 2015 dat glyfosaat  ‘waarschijnlijk’ kankerverwekkend is voor mensen. Daarbij komt nog dat dit bestrijdingsmiddel mogelijk oorzaak is van de afname van insecten.

Daarom heeft ons raadslid Tim de Wolf 7 schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W:

1. Heeft het college kennis genomen van de berichten waarin ten minste het vermoeden wordt uitgesproken dat Glyfosaat (ook bekend onder de naam RoundUp van de fabrikant Monsanto) kankerverwekkend is?

2. Is het college er van op de hoogte dat meermalen door de landelijke overheid is voorgesteld (het gebruik van) Glyfosaat, vanwege het omstreden zijn van het product, te verbieden en dat het middel in België en Oostenrijk is verboden en in Frankrijk en Duitsland zal worden verboden?

3. Is het college er van op de hoogte dat gebruik van Glyfosaat leidt tot resistentie tegen het middel juist van de planten die men er mee wil bestrijden?

4. Is het college bekend wat de effecten van gebruik van Glyfosaat zijn op de biodiversiteit?

5. Acht het college het gebruik van Glyfosaat bij de bestrijding van bepaalde plantensoorten niet in strijd met het beleid dat in de gemeente Soest geen vergif wordt gebruikt?

6. Waarom zou naar de mening van het college niet worden kunnen volstaan met regelmatige mechanische verwijdering (eventueel branden) van als hinderlijk ervaren planten?

7. Is het college bereid af te zien van het voornemen om gebruik te maken van Glyfosaat?

Tim de Wolf

raadslid

035 - 602 67 61

Raadslid

Aandachtsgebieden: Natuur en Milieu - Bestuurlijke taken - Kunst en Cultuur - Verkeer en Vervoer 


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht