Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Reces in politiek spannende tijden

maandag 29 juli 2019

Overweging van de voorzitter

De gemeenteraad is tot september op vakantie. Dat hebben de raadsleden wel verdiend na drukke weken waarin bijna elke avond een vergadering was belegd.

Met de vaststelling van de Kadernota in de laatste raadsvergadering voor de zomer, als voorbereiding voor de meerjarenbegroting, kan de organisatie en het college van B&W de komende maanden aan het werk.

Helaas stemden de oppositiepartijen, behoudens LAS, tegen de Kadernota, zonder aan te geven hoe zij de door het rijk veroorzaakte financiële problemen denken op te lossen. De coalitie van GGS, VVD, D66 en CU/SGP pleit er in het algemeen voor om de afgesproken ambities voor het Dalweg gebied, de sport, verbetering van de biodiversiteit, en woningbouw binnen de rode contour vast te houden, maar wellicht wat betreft de uitgaven te temporiseren. De partijen hebben ook aangegeven dat om de voorzieningen op peil te houden, het misschien noodzakelijk is om de lasten voor de burgers met een paar tientjes per jaar te verhogen.

Na de zomer zal blijken wat het college heeft bedacht om de financiële problemen op te lossen.

Omgevingsvisie

Het College en de gemeenteraad moeten behalve met de financiele kant van de begroting ook hard aan de slag met het nog belangrijker vraagstuk op welke wijze Soest gaat bijdragen aan de vermindering van CO2 uitstoot, de verbetering van de biodiversiteit , het opvangen van de klimaatverandering zoals hevige regenval en droogte, en of Soest wel dan niet extra gaat bouwen om de regionale groei te faciliteren.
In de afgelopen dertig jaar heeft GGS wat betreft de ruimtelijke ordening ingezet op woningbouw voor de eigen behoefte binnen de rode contour en niet in het buitengebied vanwege de grote landschappelijke- en natuurwaarden van onze omgeving.

De komende anderhalf jaar moet Soest een Omgevingsvisie ontwikkelen waarbij niet kan worden volstaan met wat we niet willen, maar moet worden aangegeven hoe Soest een bijdrage gaat leveren aan de noodzakelijke transitie naar een duurzame samenleving.
In dat proces moeten volgens de bedoeling van de komende Omgevingswet de inwoners al bij de start van het denken worden betrokken. De Omgevingswet is onder andere bedoeld om af te komen van langdurige bezwaarprocedures en in plaats daarvan belanghebbenden en inwoners aan het begin invloed te geven op plannen.

Eerder heeft Soest in de nog geldende regionale structuurvisie aangegeven dat de kwaliteit van de landschappelijke en natuurlijke condities in het buitengebied van Soest uitbreiding buiten de rode contour belemmert. Dat geldt voor het bestuur en fractie van GGS nog steeds.

Voor GGS die al dertig jaar pleit voor meer invloed van inwoners, moet de ontwikkeling van de Omgevingsvisie een uitdaging zijn om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het proces, maar ook om te zorgen dat de inwoners bij de besluitvorming kunnen stemmen over het toekomstscenario. GGS heeft de afgelopen jaren al meerdere keren in de gemeenteraad gepleit om gelijk met elke verkiezing - voor de gemeenteraad, provincie, tweede kamer en Europa - ook lokale kwesties voor te leggen aan kiezers. Je hebt dan de mening van een groot deel van de inwoners, terwijl afzonderlijke referenda gekenmerkt worden door een lage opkomst. Dat idee is steeds afgewezen omdat de tijd zou ontbreken om dat zorgvuldig voor te bereiden. Dat kan nu bij een proces van anderhalf jaar om de Omgevingsvisie te ontwikkelen geen argument zijn.

Als het kabinet haar termijn volmaakt, dan zijn er half maart 2021 tweede kamer verkiezingen. Een uitstekend moment om de inwoners ook te laten stemmen over de Omgevingsvisie. Daar moet GGS zich sterk voor maken. Uiteraard moet ook geregeld worden dat de uitkomst van zo’n raadpleging bindend is voor de gemeenteraad, want niets is zo frustrerend dan dat er niks gebeurt met de mening van de kiezer.

Harry Witte

Voorzitter

035 - 603 20 63

Bestuurslid

Als geboren en getogen Soester heb ik veel mooie plekken zien verdwijnen. Het dorpskarakter van Soest moet niet verder worden aangetast. Ik ben tien jaar wethouder geweest en achttien jaar raadslid. In Soesterberg was ik vier jaar verantwoordelijk voor het Masterplan,Hart van de Heuvelrug en de transitie van de vliegbasis. De bijzonder fraaie omgeving van Soest en Soesterberg moet beschermd worden. Ik was initiator van de fietsbrug en redde het openbaar onderwijs in Soest. Ik bezit principieel geen auto, maar doe aan autodelen.


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht