Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Landjepik op de Eng

zaterdag 6 juli 2019

In de gemeenteraad wordt deze dagen onder andere gediscussieerd over Bestemmingsplan Molenstraat tussen nrs. 137 en 157 - dat is het gebied waar volkstuinvereniging De Uitwijk is gehuisvest. Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) is niet tegen de geplande bouwplannen, maar heeft bezwaar tegen de uitbreiding van de volkstuinen. De vereniging heeft al eens eerder land ter compensatie voor dit gebouw gekregen.

Initiatiefnemer Dagelijks Leven wil op de locatie Molenstraat, tussen de nummers 137 en 157, een kleinschalige woonvoorziening realiseren voor circa 20 ouderen met geheugenproblemen. Het huis zal bestaan uit onzelfstandige appartementen. Het plangebied is gelegen in het bestemmingsplan De Eng. Onze fractie is altijd alert en wil goed kijken naar de gevolgen van deze plannen voor de Eng. Voor alle duidelijkheid: het bouwplan op zich voor deze voorziening voor ouderen met geheugenproblemen staat niet ter discussie! Maar wel de beoogde uitbreiding van het gebied van de volkstuintjes, die hierdoor meer op de Eng komen gelegen.

Voor het bouwperceel wordt er 2479 m2 van de volkstuintje onttrokken. Daar staat tegenover dat er aan de zuidoostzijde een compensatie is gepland van 2881 m2.  Hiervoor is destijds in het bestemmingsplan al een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.  Wij hebben echter vastgesteld dat er al in het verleden (2012)  -zonder goedkeuring!- aan de noordoostzijde van de volkstuintjes, uitbreiding heeft plaatsgevonden.  Het betreft een stuk van 1578 m2 en nog een stuk van 1869 m2, dus in totaal 3447 m2.

Op vragen van onze fractie hierover, is bevestigd dat de uitbreiding die in 2012 plaats heeft gevonden (totaal 3447 m2) nooit is geformaliseerd.  Wij concluderen dat de uitbreiding in 2012 veel te voorbarig is geweest en dat de compensatie voor het mogelijk maken van de bouw van deze woonvoorziening, dus al ruimschots is gerealiseerd.

Conclusie: Als je de volkstuintjes gaat uitbreiden aan de zuidoostkant zoals nu wordt voorgesteld, is dat in onze ogen landjepik!

De Eng is Beschermd Dorpsgezicht

Door deze strook van circa 27 bij 180 meter van de Eng af te halen door de huidige bestemming ‘Agrarisch met waarde’ om te zetten naar ‘Recreatie’ met de functieaanduiding ‘Volkstuin’, is er een aantasting van het Beschermd Dorpsgezicht.
Zeker als je ziet hoe de huidige volkstuintjes op de Eng er op dit moment uitzien.  Het oogt rommelig, er zijn bouwsels die niet voldoen aan de gestelde eisen en er wordt regelmatig tuinafval verbrand terwijl dit niet is toegestaan. En dan hebben wij het nog niet eens over de controle die er moet komen op het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen. Uitbreiding van de volkstuintjes zorgt voor een visuele aantasting van het Beschermd Dorpsgezicht!

Onze fractie is het daarom niet eens met het voorstel zoals dit nu aan de raad is aangeboden. Daarom zal GGS tijdens de besluitvormende raad op 11 juli a.s. komen met een amendement. Hopelijk wordt dit amendement gesteund door andere partijen die het beschermen van de Eng eveneens hoog in het vaandel hebben staan.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 20 66 71 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht