Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Vrijheid Gelijkheid Regenboog

woensdag 16 januari 2019

Net als vele, vele anderen met ons, vindt Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) het schandelijk dat prominente Nederlandse orthodox-protestanten de Nashvilleverklaring hebben ondertekend. Dit van oorsprong Amerikaanse manifest tegen homoseksualiteit en transgenders stamt uit 2017. Het manifest druist lijnrecht in tegen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: Alle mensen worden vrij en gelijk in waardering en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich tegenover elkaar in een geest van broederschap te gedragen.

Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) vindt het belangrijk dat de gemeente zich betrokken voelt bij en bijdraagt aan het welzijn en gevoel van veiligheid en acceptatie van álle inwoners van Soest, onder wie onze LHBT-inwoners. Een giftig document als de Nashvilleverklaring zet weer even goed op de kaart dat helaas nog niet iedereen gelooft in gelijke rechten voor de mens, maar maakt wel glashelder duidelijk dat dergelijke uitingen in Nederland gelukkig op heel veel verzet stuitten.  Dit kan zijn door woorden, of door daden zoals bijvoorbeeld het hijsen van de regenboogvlag.

In Soest werd de regenboogvlag niet gehesen door de gemeente. Dit is een voortvloeisel uit een eerder besluit van de gemeenteraad dat deze vlag ook op de nationale Coming-out dag niet gehesen wordt, omdat de gemeente er iedere dag voor alle inwoners moet zijn. Wel riep het college van B&W op tot respect en verbinding.

Enkele jaren geleden is door de gemeenteraad besloten om meer aandacht te geven aan LHBT-gerelateerde issues en met deze inwoners in gesprek te blijven hierover. Hiermee wordt uitwerking gegeven aan het in de Strategische Agenda Sociaal Domein benoemde effect dat alle inwoners van Soest zich veilig en weerbaar voelen en mee kunnen doen in de Soester samenleving.

GGS is van mening dat iedere inwoner van Soest recht heeft op respect en gelijke behandeling. Wij willen hier ook daadkrachtig in staan, door ons in te zetten voor álle inwoners. Niet door het hijsen van een symbolische vlag, maar onder meer door in gesprek te blijven met de inwoners van Soest. En door daadwerkelijk toe te zien op de uitvoer van programma’s zoals eerder genoemde, waarin is vastgelegd dat niemand gediscrimineerd mag worden.

 

 

Annemarieke Weith-Plomp

Raadslid

06-51759039 (Na 17.30)

Raadslid

Aandachtsgebieden: Veiligheid - Zorg en welzijn - Onderwijs - Jeugdzaken


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht