Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Oude Tempel - ingezonden brieven

woensdag 19 december 2018

In de Soester Courant van Sinterklaasavond stond een ingezonden brief, rechtstreeks gericht aan fractievoorzitter Jan Paauw van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS). De brief is ondertekend door Gerard Dercksen die we kennen van Partij Ons Soesterberg (POS).  De brief ging over de geplande nieuwbouw op het terrein Oude Tempel in Soesterberg en bevatte een oproep aan GGS om te stoppen met de bouwplannen.

De fractie voert de bouwplannen natuurlijk zelf niet uit, we kunnen hooguit stoppen met het geven van politieke steun aan het plan. In een eerder artikel op de deze site legden we uit waarom we deze plannen steunen en de brief is daar een reactie op.

In de daaropvolgende editie van de Soester stond op 12 december het antwoord op de brief:

"Geachte heer Dercksen,

Fijn dat u ons artikel op onze website  (www.GGS.nu) over de Oude Tempel hebt gelezen. U verzoekt te stoppen met de bouwplannen op de Oude Tempel en stelt een uitruil voor met het terrein van het voormalige AZC.  Wij vinden dat geen goed idee!

Allereerst: deze alternatieve  locatie ligt aan de andere kant van de snelweg, wat een barrière is, en  op het grondgebied van Zeist. Het detentiecentrum ligt weliswaar nog net op Soester grondgebied, maar blijft in gebruik door defensie.

Ook ziet GGS het uiteindelijke plan ‘Oude Tempel’ in een breder kader.  Na het vrijgeven van de voormalige vliegbasis, is er door Provincie Utrecht, de gemeenten  Zeist en Soest en niet te vergeten het Utrechts Landschap, heel hard gewerkt aan het versterken van de kwetsbare en waardevolle natuur rond het dorp Soesterberg. Dit heeft tijd en geld gekost, maar levert ons nu voor het totale Natuur Netwerk Nederland een ongekende opbrengst op. Met Soesterberg als de Groene Basis, letterlijk in het hart van de Utrechtse Heuvelrug.

Vanuit het gebiedsontwikkel-programma Hart van de Heuvelrug en in het Masterplan Soesterberg is, in nauw overleg met de inwoners van Soesterberg, bekeken waar de broodnodige woningbouw kan plaatsvinden. In lijn van hetgeen waar GGS voor staat, is daarbij rekening gehouden met de aanwezige natuurwaarden. Denk hierbij aan het behoud van de originele beukenlanen achter het Landgoed, de indeling in boskamers van de woningbouw (nu productiebos) en het behouden van de groene scheiding tussen de Oude Tempellaan en de wijk Apollo. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan is dit door de gemeenteraad specifiek afgedwongen. Het gebied van de Oude Tempel behoudt de groene uitstraling en óók kunnen er woningen komen.

De opbrengst van deze woningen gaat inderdaad naar het gezamenlijke programma Hart van de Heuvelrug. In ruil daarvoor heeft Soesterberg, door de afspraken uit 2005, nu al een prachtige, krachtige groene uitstraling die bijdraagt aan de biodiversiteit in het gebied.

De genoemde groene uitgangspunten van het bestemmingsplan Oude Tempel, het behouden van bijzondere bomen, het zorgvuldig verhuizen van de aanwezige das naar Rhenen in nauwe samenwerking met Utrechts Landschap, stichting Das en Boom en de Provincie, tonen aan dat Gemeentebelangen Groen Soest de verantwoording neemt voor het beschermen van de natuur en ons groen, ook in Soesterberg!

Met vriendelijk groet,

Jan Paauw (Fractievoorzitter GGS) "

 

Foto: overzicht van het landhuis de Oude Tempel uit 1919 van architect M.J. Klijnstra, Rijksdienst voor het cultureel erfgoed.

 

 

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht