Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Oude Tempel discussie

dinsdag 4 december 2018

Het lijkt vreemd: een partij als Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) die een bouwlocatie in een bosomgeving zoals Oude Tempel ondersteunt. Daar zit wat achter. En we vertellen graag wat dat is.

De oorsprong van de hele discussie ligt in 2004. Toen is een samenwerking tot stand gekomen tussen 17 partijen die een gezamenlijke ambitie hadden: 22 projecten realiseren in het Hart van de Heuvelrug waardoor de balans rood-groen verbeterde. Rode projecten (wonen en bedrijvigheid) moesten geld opleveren voor de realisatie van natuur. De kwaliteit voor de natuur verhogen zou mogelijk zijn dankzij rode ontwikkelingen.

Tot op heden zijn met name groene projecten gerealiseerd zoals 5 Ecoducten, het teruggeven aan de natuur van het Jesserenbos, Kodakterrein, Landgoed de Paltz, De Wiek Soesterveen, het Harlanterrein en Fornhese. Dit heeft geld gekost, maar het is wel een investering die de versnipperde natuur tussen Zeist, Soest en Amersfoort aaneen heeft geschakeld. Daarvoor zijn kostendragers (het rood, dus) nodig die nog niet allemaal gerealiseerd zijn, omdat de economische ontwikkeling dit een tijd tegenhield. Dus er staat nog een rekening open!

Masterplan

In dezelfde periode kwam ook de vliegbasis Soesterberg vrij. Defensie trok zich terug en er kwamen volop kansen om de ruimtelijke kwaliteit van de kern Soesterberg te verbeteren. Bijvoorbeeld door een natuurgebied met het Defensiemuseum.

De gemeenteraad was zich bewust dat er ongekend veel mogelijkheden kwamen om Soesterberg te veranderen. Dit was ook nodig, zo hou je het voorzieningen-niveau op pijl en het dorp vitaal. Het Bureau Riek Bakker werd gevraagd om voorstellen die werden samengevat in een Masterplan Soesterberg.  Dit Masterplan werd in april 2009 unaniem door de gemeenteraad aangenomen als uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van het mooie Soesterberg. Veel van de voorgestelde ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren uitgevoerd.

Kort samengevat is het Masterplan Soesterberg een uitvoeringplan, in samenhang met het gebiedsontwikkelingsprogramma Hart van de Heuvelrug. Op termijn zal dat tot een groei van inwoners leiden van 6500 naar 9500 in Soesterberg. Bekijk een animatie van Soesterberg op YouTube. Deze animatie met artist impressies uit oktober 2017 geeft een indruk van de ontwikkelingen in Soesterberg.

Oude Tempel: Landgoed - Woonwijk

De laatste tijd is komt de discussie over de uitvoering van het totale plan regelmatig terug, vooral als wordt gesproken over het Landgoed Oude Tempel. Vooral een groep bewoners van de woonwijk Apollo in Soesterberg keert zich tegen de geplande woonwijk achter het landgoed. Begrijpelijk, want mensen zien weer een stuk bos verdwijnen. Wij kunnen dit begrijpen als GGS en zouden ons er best tegen kunnen uitspreken maar doen dat toch maar niet. GGS heeft zich destijds direct ingezet voor het totaal van Hart van Heuvelrug en Masterplan. Volgens ons wordt met de totaalbenadering zowel het belang van de mensen in Soesterberg als dat van het groen het best gediend.

Als nu duidelijk wordt dat er veel groen gaat weg gaat, moet dat in een groter geheel worden bekeken. De meeste groene projecten uit Hart van de Heuvel rug zijn al jaren geleden gerealiseerd en dat heeft geld gekost. Met de opbrengst van de verschillende verdienlocaties, waaronder Oude Tempel, is dit mogelijk geweest. Nu stoppen met de ontwikkeling betekent volgens ons negatieve financiële gevolgen en die zijn niet bevorderlijk voor het doel van het Masterplan, namelijk het vitaler maken van Soesterberg.

En nu

Bijna een jaar geleden, op 21 december 2017, is heeft de gemeenteraad, na inspraak, het bestemmingsplan Oude Tempel vastgesteld. In verschillende fases van de planvorming zijn de plannen aangepast op basis van ideeën die werden aangebracht door omwonenden. En zo werd ook deze terugverdienmogelijkheid gecreëerd. Maar het verzet, de protesten zijn niet verdwenen. Tegen het bestemmingsplan zijn enkele beroepschriften ingediend bij de Raad van Staten waarvan de behandeling op dit moment nog niet heeft plaats gevonden.

Zie voor meer informatie: www.hartvandeheuvelrug.nl

 

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 20 66 71 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht