Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Uitkomsten Opiniepanel Nr.5

donderdag 29 november 2018

Het vijfde Opiniepanel van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) heeft als titel ‘Rondje Soest te voet en op de fiets’ We hebben de uitkomsten even op een rijtje gezet.

De enquête bevat in totaal 10 vragen, 65 respondenten hebben de enquête ingevuld. De eerste 8 vragen betreffen de (gewenste) wandel- en fietsmogelijkheden in Soest. Van de routes die we voorstellen blijkt een fiets-/wandelroute langs de Eem naar Baarn het meest populair.

Na de vragen over specifieke routes hadden we nog wat algemene vragen. Vraag 8 betreft suggesties voor andere fiets- en wandelroutes in Soest. Bij vraag 9 vragen we respondenten om suggesties voor verbetering en verdere ontwikkeling van het Opiniepanel terwijl bij vraag 10 om ideeën voor onderwerpen voor komende enquêtes wordt gevraagd. Een compleet overzicht met vragen en antwoorden in grafiek kan je hier downloaden.

Hoe we wandelen en fietsen

Voor recreatief fietsen gebruikt 35% van de respondenten een eenvoudige stads- of omafiets. Ook een toerfiets (29% ) en de elektrische fiets (26%) zijn populair. Daarnaast worden de mountainbike (4%) en de racefiets (3%) gebruikt.A

Hulpmiddelen bij het fietsen of wandelen worden sporadisch gebruikt. Als dit al gebeurt, dan betreft het veelal een navigatie apparaat of men gaat wandelen met de hond. Het is niet altijd duidelijk of dit een noodzakelijk of recreatief hulpmiddel is.

Als men gaat wandelen of fietsen doet men dit meestal op de bonnefooi: 46%, of kiest men voor eigen, vaste routes: 32%. 12% maakt gebruik van aangegeven vaste routes. Een kleine 10% maakt wisselend gebruik van boven genoemde mogelijkheden. Deze mensen maken ook gebruik van gps en kaarten ter oriëntatie.

Nieuwe route tussen Boerenstreek en de Wieksloot

Er bestaat bij 52% van degenen die op de enquête gereageerd hebben behoefte aan nieuwe wandel- en fietsroute van de Boerenstreek naar de Wieksloot, bij 42% was dat niet het geval. Opgemerkt wordt o.a. dat bij de aanleg van een nieuw wandel- en fietspad rekening moet worden gehouden met gevolgen voor de natuur en de privacy en rust van aanwonenden, want de recreatiedruk voor de natuur is daar al hoog.

Doortrekken van de fiets-/wandelroute naar Baarn langs de Eem

Niet minder dan 88% van de mensen die hebben gereageerd, vindt het doortrekken van deze route naar Baarn een goed plan, 12% vindt dat niet. De voorstanders vinden het een mooie route waardoor nog meer kan worden genoten van het mooie landschap. Een aantal van hen wijst erop dat bij het doortrekken van de route, een historisch jaagpad, rekening moet worden gehouden met de rust van de bewoners van de Grote en Kleine Melm.

Route Gagelgat - Eempolder

69% van de respondenten vinden dit een goed plan: “mooi, een ontbrekende schakel”, 17% lijkt dit geen goed plan, omdat dit pad de rust van de weidevogels kan verstoren en de recreatiedruk in het gebied zoals bij het Gagelgat gaat vergroten. Ook wordt  gewezen op het bestaande Klompenpad bij het Derde Erf.

Suggesties voor andere routes

De volgende ideeën worden geopperd:

 • Een fietsroute van Soest 't Hoogt naar Soesterberg. Die is er wel maar erg onduidelijk aangegeven. Bovendien is het hek bij de voormalige basis vaak dicht.
 • Een verhard fietspad vanaf het Ecoduct bij Den Dolder naar de voormalige vliegbasis / Nationaal Militair Museum, is nu een slecht begaanbaar zandpad.
 • Een fietsroute naar Hilversum via het bos achter het paleis.
 • Een pad naar de Biltseweg vanaf de Koningsweg mogelijk maken.

Andere suggesties

Bij deze vraag komen de volgende suggesties naar voren:

 • Ontsluiting van de voormalige vliegbasis op meerdere punten.
 • Verbetering doorgaande fietspaden in de gemeente: stoplichten gunstiger afstellen voor fietsers, beter routing, nu kom je vaak uit op parkeerplaatsen
 • Gescheiden paden voor fietsers en wandelaars.
 • Bredere fietspaden, nu zijn er veel nog te smal bij passeren e.d.
 • Betere markering fietspad aan de Van Weedestraat, fietspaden hebben nu dezelfde kleur als de weg.
 • Honden aan de lijn in de Soester Duinen.
 • Aanleg hardlooproutes van 5 t/m 10 kilometer door het bos en andere mooie delen van Soest(erberg).
 • Knooppuntroutes door de Soester Duinen verbeteren, hier en daar ontbreken thans bordjes.
 • Betere wandelpaden.
 • Verlagen en handhaven snelheid op de A.P. Hilhorstweg.

De laatste vraag betreft suggesties voor verdere ontwikkeling van het Opiniepanel en onderwerpen voor toekomstige enquêtes. Daar werden onder andere de volgende antwoorden gegeven:

 • Wat denk je ervan dat duurzaamheid en energietransitie door elke gemeente afzonderlijk wordt ingevuld?
 • Mening over Herenboeren Soest,
 • Wat versta je onder participatie en op welke manier wil je participeren?
 • Wat vind je van overlast door vuurwerk en, als je overlast ondervindt, wat zou daar aan moeten worden gedaan?
 • Wel of niet van het gas af?

Al deze suggesties nemen wij mee voor onze volgende enquêtes.

Cees Paul

Raadslid

035 - 544 89 07

Raadslid

Aandachtsgebieden: Kunst & Cultuur - Natuur & Milieu - Duurzaamheid - Financiën


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht