Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Boer Van Dorresteijn - schriftelijke vragen aan B&W

vrijdag 16 november 2018

De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) heeft afgelopen week schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur gesteld over de verhuizing van agrariër André van Dorresteijn. Die verhuizing is in de Soester politiek een behoorlijk 'dingetje' geworden. Daarbij lijken sentiment en ongegronde aannames een rol te gaan spelen. Om de zaken in alle openbaarheid duidelijk te krijgen heeft de fractie daarom een aantal vragen gesteld. 

Afgelopen maanden heeft het college van B&W getracht om tot een oplossing te komen. Dat lijkt niet gelukt. Maar waarom eigenlijk niet? Met een aantal gerichte vragen hoopt GGS een helder beeld te krijgen.

Terug in de tijd

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied in 2013, maakte de provincie bezwaar tegen het besluit van de gemeenteraad om een nieuw agrarisch bedrijf toe te staan aan de Peter van den Breemerweg, tegenover de Hooiweg. De agrariër had daar al in 2004 land gekocht. Het idee was zijn bedrijf te verplaatsen uit Hees, aan de Insingerstraat, naar deze plek in de polder. De grond aan de Insingerstraat heeft hij een paar jaar geleden verkocht aan ontwikkelaar R&VO. Er staan inmiddels woningen.

In de provinciale verordening zijn nieuwe agrarische bedrijven in het Eemland niet toegestaan vanwege verdere ongewenste 'verstening' van het open landschap. Bovendien staat er in deze regio heel veel agrarisch vastgoed leeg en hebben er regelmatig boerderijen in Soest te koop gestaan. Uit recente notulen van de Provinciale Staten wordt het beeld geschetst alsof de agrariër gedwongen werd om zijn bedrijf aan de Insingerstraat te verlaten en nu geholpen moet worden bij het vinden van een nieuwe locatie. Dat beeld klopt volgens ons niet. Het opdoeken van het bedrijf aan de Insingerstraat was op eigen initiatief. Er was, naar onze mening, geen enkele dwang hiertoe vanuit de gemeente. Eén van onze vragen is dan ook gewoon, of onze beeldvorming terecht is.

Het document zoals verstuurd aan het college staat onder deze link.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 20 66 71 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht