Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Harry Witte over het lekken van mails: Geen excuses

woensdag 26 februari 2014

Bijna twee weken geleden, in de raadsvergadering van 13 februari 2014, de laatste vergadering voor de verkiezingen, zag hij zich gedwongen om af te treden toen er een motie van wantrouwen werd ingediend. Harry Witte zegt nu over zijn aftreden, en de aanleiding daarvoor:

“Ik baal er ontzettend van dat ik de stomme fout heb begaan om een intern bedoelde mail per abuis naar Yolande Gastelaars te sturen. Zij was op 1 december uit de fractie van GGS (Gemeentebelangen Groen Soest) gestapt om voor zichzelf te beginnen. Samen met Ingrid Koomen heeft ze meteen DSN opgericht om met twee ‘gestolen’ zetels in de Raad te blijven. Ze was dus voor zichzelf begonnen.

Dat was een paar maanden eerder. We ontdekten de foute mails toen fractielid Yolanda Bonouvrie vertelde dat zij bepaalde berichten niet had ontvangen. Ik had - ten onrechte - aangenomen dat het adres met ‘Yol’ en aan het eind ‘ggs’ wel het adres van Yolanda Bonouvrié moest zijn. Ik vind het ook raar. Volgens mij hoort het niet, dat iemand een emailadres aanhoudt waar de naam GGS aan is gekoppeld, als je niets meer met die club te maken hebt. In eerste instantie hadden we dan ook het idee dat zij dat adres niet meer zou gebruiken.

Bovendien zou ze volgens ons weinig kwaad kunnen aanrichten met de mails. In de betreffende mails vroeg ik een ander om kritisch naar de tekst van de brief aan bewoners van de Staringlaan en omgeving te kijken. Vervolgens meldde ik in een ander bericht dat ik had gefolderd in een straat en dat anderen de volgende dag de rest van de wijk zouden doen. Allemaal volgens de jarenlange principes van GGS om bewoners te betrekken bij politieke besluiten.   

Tijdens de gemeenteraad van die donderdagavond bleek, dat op verzoek van de PvdA aan agendapunt 12 -over de archeologische vondst- een agendapunt 12B was toegevoegd, over de brief aan de bewoners. De PvdA wilde weten of ik als wethouder was betrokken bij die brief. Een lastige vraag, omdat het College zelf het oordeel over doorgaan met het bouwplan, dan wel bewaren van de archeologische vondst, aan de gemeenteraad wilde laten, zonder met een eigen voorstel te komen.  Bij de behandeling daarvan bleek een meerderheid van de raad van mening dat moet worden doorgegaan met het bouwplan.

In het nauw gebracht antwoordde ik op de vraag of ik persoonlijk bemoeienis had gehad met de brief, dat ik er als wethouder buiten stond, dat ik er niks mee van doen had gehad. Als reactie daarop las Osman Suna toen die mails van mij letterlijk voor. Zo bleek dat DSN de mail aan de PvdA had gegeven, ik zie geen andere manier waarop hij ze anders in bezit had kunnen krijgen. Dat moet via Gastelaars gelopen zijn.

Ik had nooit gedacht dat zij zoiets zou doen, ook omdat zij er de afgelopen twaalf jaar regelmatig blijk van heeft gegeven dat zij de PvdA slecht kon zetten. De toon en en de bejegening bij debatten in de raad tussen met name Posthuma van de PvdA en Gastelaars, was aanleiding tot kritiek van andere raadsleden, aan allebei.

Voor mij was na het publiekelijk voorlezen van de mails, het voorlezen van de motie van wantrouwen en de eerste reacties van de raad duidelijk dat mijn positie als wethouder onhoudbaar was. Ook de raadsleden van coalitiegenoten D66 en CDA gaven namelijk aan, dat ik niet op hun steun hoefde rekenen. Ik heb toen in een schorsing aan het College aangegeven dat ik de eer aan mijzelf wenste te houden en dat ik zou opstappen.

Dat is zuur. Vier jaar lang hebben we met een coalitie van 15 tegen een oppositie van 14 opgebokst. Alle pogingen en concessies die we aan de oppositie deden waren vergeefs. Zij hebben zich voortdurend gericht op het laten vallen van dit college. Dat is op de inhoud van het beleid niet gelukt. In de laatste raadsvergadering van deze periode is het dus wel gelukt, maar dan op het feit dat een wethouder die als lijsttrekker van zijn partij is gekozen, geen actie mag voeren voor zaken waar zijn partij voor staat.

Er wordt gezegd dat ik het onheil had kunnen afwenden door mijn excuses te maken voor mijn handelen. Dat is mij ook tijdens de schorsingen voorgehouden. Zelfs in de fractie van GGS werd dat overwogen. Ik ben van mening dat een lijsttrekker van GGS die foldert en actie voert voor een goede zaak, namelijk het oproepen van de bewoners om emotionele steun te geven aan de insprekers van het burgerinitiatief, volstrekt ongeloofwaardig is, als hij daarvoor zijn excuses gaat aanbieden. Ik heb het dan ook geen moment overwogen, maar gedacht: de verkiezingscampagne is begonnen, niet terugkijken maar vooruit.”

 

Elders op deze site meer informatie over het aftreden van Harry Witte en de archeologische vondst aan de Staringlaan.

Harry Witte

Bestuurslid

035 - 603 20 63

Bestuurslid

Als geboren en getogen Soester heb ik veel mooie plekken zien verdwijnen. Het dorpskarakter van Soest moet niet verder worden aangetast. Ik ben tien jaar wethouder geweest en achttien jaar raadslid. In Soesterberg was ik vier jaar verantwoordelijk voor het Masterplan,Hart van de Heuvelrug en de transitie van de vliegbasis. De bijzonder fraaie omgeving van Soest en Soesterberg moet beschermd worden. Ik was initiator van de fietsbrug en redde het openbaar onderwijs in Soest. Ik bezit principieel geen auto, maar doe aan autodelen.


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht