Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Opinie over aftreden Witte

woensdag 19 februari 2014

Eerst wil de Raad dat de wethouder met juridische hulp opnieuw naar de provincie gaat om vervolgens diezelfde wethouder af te zetten. Wie moet dat nu gaan doen en wanneer, vraagt de Opinieschrijver zich af in een beschouwing op het gedwongen aftreden van GGS-wethouder Harry Witte. "Hoe de raadsleden door de provincie gedupeerde burgers van de wal in de sloot helpen":

SOEST - Korte beschouwing op de 'val' van Harry Witte en de kwaliteit van de Soester raadsleden als het gaat om kennis van bestuursrecht en onderhandelen. Oftewel hoe zij door de provincie gedupeerde burgers van de wal in de sloot helpen.

Het gebeuren vorige week rond Harry Witte laat zien hoe (in)competent onze raadsleden zijn:

21:00 oppositie vraagt om strafpleiter om bestemmingsplan af te dwingen bij raad van state op basis van extra argumenten over ruimtelijke kwaliteit (Als ze verstand van zaken hadden dan weten ze dat Stafrecht iets anders is dan Bestuursrecht en dat de RvS nooit naar inhoudelijke argumenten kijkt maar alleen controleert of de procedures juist zijn gevolgd)

21:30 de oppositie snapt inmiddels dat er onderhandelingsruimte bij de provincie is en dat het niet zo handig is om dan met grote woorden je onderhandelingspartner voor de rechter te dagen. De wethouder die het dossier goed kent en de juiste contacten heeft krijg daarom de opdracht om snel deze onderhandeling te starten en in plaats van op hoge poten naar de RvS komt er alleen een pro forma bezwaar om tijd te rekken en 'in procedure' te zijn.

01:00 de oppositie stuurt in het laatste uur van de laatste vergadering van deze periode de wethouder naar huis en vind zichzelf zeer wijs en rechtschapen...Politiek gezien was het totaal zinloos omdat deze wethouder toch al geen voorstellen meer in de raad zou kunnen voorleggen.


Hoe gaat dat nu verder? Wie gaat er dan nu op korte termijn praten met de provincie en de kansen pakken die er overduidelijk liggen om individuen te helpen die nu hun plannen niet door zien gaan?


Helemaal niemand. Het college neemt nu de taken van de wethouder over maar zal dat zeer terughoudend doen en kent de dossiers niet en heeft ook de contacten niet. Een afspraak met een gedeputeerde inclusief jezelf voorbereiden op een onbekend werkterrein duurt zo een maand. Geen wethouder die daar in verkiezingstijd mee aan de slag gaat. Ze moeten nu allemaal campagnevoeren voor hun partij. Die gaan geen kastanjes uit het vuur halen voor de oppositie. En over een maand is er al geen college meer..

De nieuwe Soester wethouder zal begin mei bekend zijn en mag dan een afspraak met gedeputeerde Krol maken. In die periode zijn er tientallen nieuwe wethouders die graag kennismaken met de gedeputeerde. Die afspraak is er dus niet voor eind juni. Temeer daar een gedeputeerde niet zijn agenda leeg zal vegen voor een gemeenteraad die provinciale adviezen naast zich neerlegt, niet wil luisteren, vinden dat zij het hoogste gezag zijn en overal roepen 'de provincie voor de rechter te slepen'. 

Tegen die tijd is de pro forma periode al voorbij en moet de gemeente haar keuze hebben gemaakt. onderhandelen of procederen? Dat eerste kan dus al niet meer bij gebrek aan een onderhandelaar. Het wordt dus procederen met als enige vraag: heeft de provincie de juiste procedure gevolgd? Want dat is het waar de RvS op let. 

Conclusie
Onze zeer verstandige oppositie heeft de mensen die bij het bestemmingplan landelijk gebied hun plan door de provincie afgekeurd zagen worden sterk benadeeld. Ze hadden beter de uitnodiging van Krol kunnen aannemen en Witte naar de provincie sturen met iemand van de oppositie erbij om zeker te weten dat hij het onderste uit de kan haalt voor deze mensen. Nu blijft dit allemaal liggen en wacht alleen een kansloze rechtsgang. (Al zal een dure advocaat dat nooit zeggen tegen de raad want die gooit zijn glazen niet in en neemt de opdracht aan.)

Vraag
Zou de Soester bevolking er niet meer aan hebben om die 50.000 te besteden aan een cursus Bestuursrecht & Onderhandelen voor de (nieuwe) raadsleden in plaats van het inhuren van een dure 'strafpleiter'? Ik denk dat de Soester gemeenschap daar in elk geval meer baat bij heeft want dit geld wordt nu uitgegeven aan een externe jurist die enkele individuele burgers gaat steunen in hun strijd met de provincie. Dat hadden deze mensen toch ook zelf kunnen betalen??


Een ding is zeker. Harry Witte zal heel blij zijn dat hij van de oppositie de komende maand al zijn tijd in zijn campagne mag steken in plaats van dat hij moet gaan onderhandelen bij de provincie om die delen van het bestemmingsplan te redden waar hij persoonlijk toch al niet achter stond. Ook de provincie zal blij zijn. Inhoudelijk hebben ze een zeer sterkte zaak en als er niemand namens de gemeente Soest komt onderhandelen wordt dit alleen maar bevestigd. Ook in de ogen van de RvS. Die zal namelijk meteen gaan vragen waarom de gemeente niet direct in gesprek is gegaan met de provincie over die delen waar wel over te praten viel.

Al met al is dit inderdaad een meesterzet en tegelijk een val waar de oppositie met open ogen in is gelopen.

 

gerard

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 19 februari 2014

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht