Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Harry en Simone zwaaien af met oude Raad

dinsdag 27 maart 2018

Afgelopen dinsdag 26 maart werd, tijdens een bij vlagen emotionele raadsvergadering, afscheid genomen van de oude leden. In totaal komen 16 leden met gezamenlijk 135 jaar raadservaring niet meer terug. Van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) zwaaiden Simone Haenen (na 4 jaar) en Harry Witte (na 28 jaar) af. Aanstaande donderdag wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. 

Allereerst bracht de speciale raadscommissie die de verkiezingen had gevolgd veslag uit. Zij constateerde dat de gemeenteraads verkiezingen rechtmatig zijn verlopen en dat de geloofsbrieven van alle nieuwe raadsleden zijn aanvaard. Daarna had burgemeester Rob Metz voor elk van de vertrekkende raadsleden een afscheidwoord. Ook besteedde hij aandacht aan de offers die familie van raadsleden moeten brengen en zette hij de fractie-assistenten in de bloemen.

Simone Haenen kwam vier jaar geleden als jongste lid in de gemeenteraad voor GGS. Op haar zestiende had ze al een democratische school opgericht. "Toen had ik nooit gedacht dat ik later in de raad zou komen,"   zei Simone in haar afscheidswoord.

De afgelopen periode heeft ze zich uiteraard  ingezet voor bestuurlijke vernieuwing en het gebruik van nieuwe  technieken en media in het openbaar bestuur. Naast de raad is ze ook altijd actief geweest in de  vernieuwing van het onderwijs. Ook de fractievoorzitters nemen het woord. Namens GGS memoreerde Jan Paauw dat Simone de hele lokale  democratie wel wilde veranderen. "Dat lukt natuurlijk niet zomaar, maar we hebben allemaal wel wat van je geleerd. Het is jammer dat je stopt, maar het is wel voor de goede reden."

Die goede reden is de liefde, die haar naar Arnhem brengt. Simone is onlangs verloofd maar gaf nog wel te kennen te gaan schrijven over haar ervaringen in de lokale democratie. Wij zien daar met belangstelling naar uit. In haar afscheidswoord gaf ze nog even duidelijk het belang aan van het democratisch principe dat haar drijft: "Van een autocratische methode kan je geen betrokkenheid verwachten. Daarnaast moet je altijd bedenken: wat willen we bereiken en moet dat op deze manier?"In termen van zittingsduur is Simone een middenmoter. De kortste termijn was 4 maanden. 

Ook werd afscheid genomen van beeldbepalende raadsleden zoals Adem Baskaya en Tijmen Koelewijn. Adem heeft 12 jaar de PvdA vertegenwoordigd en hield een bewogen en gedreven afscheidsbetoog: "De raad moet moed  tonen  om op te komen voor het algemeen belang." Hij noemde Harry en Karel van Geet als voorbeeld, evenals Jannelies van Berkel: "Een  vrouw met ballen" Tijmen nam, tegen zijn zin, afscheid na 16 dienstjaren. Hij was één van de oprichters van Soest 2002 en was "verbaasd"  over de uitslag van de verkiezingen. "Ik had heel graag zelf de beslissing genomen maar ben dankbaar voor alle  ontmoetingen die ik heb gehad."

Nestors

Samen met Karel van Geet was Harry Witte het langst zittende raadslid. Karel, meneer Van Geet, of: de man met de snor  was niet alleen uiterlijk het gezicht van de VVD sinds hij via Bert Krijger lid werd van de afdeling Soest-Soesterberg. Hij  was lid van de Soester raad vanaf 1998 en las, zijn achtergrond indachtig, met militaire precisie altijd alles. Karel was de  laatste periode offcieel de Nestor van de raad. Toch had Harry Witte meer 'vlieguren' in het openbaar bestuur.

Naast 18  jaren in de gemeenteraad heeft hij 10 jaar gediend als wethouder. Hij zat ook, met onder andere Karel van Geet, in de raadscommissie die een nieuwe burgemeester selecteerde. Rob Metz herinnerde zich dat hij "die man met dat oorringetje" wel een beetje vreemd type vond voor een loco-burgemeester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie

Gaandeweg leerde Rob Metz de geboren en getogen Soester waarderen als de actievoerder die de politiek in ging en zich ontpopte tot bruggenbouwer. GGS kwam voort uit acties als Molenstraat Paraat, tegen de sloop van woningen om een weg over de Eng aan te leggen. Die weg is er niet gekomen, en gelukkig is de Zuidereng nog (enigszins) open. De verkoop en sluiting van het Soester Natuurbad ging wel door. Daar ontstond ook een actiegroep tegen, die   zich meldde als inspreker bij de gemeenteraad.

In zijn afscheidswoord bracht Harry in herinnering dat eigenlijk Gerard van den Deijssel het woord zou voeren maar hij zat te poepen en zei: "ga jij maar. En dat beviel wel." Drie keer werd GGS de grootste  partij in de raad, na de laatste verkiezingen met zes zetels.  Evenals Simone sprak ook Harry, met groene stropdas, in zijn afscheidswoord over de noodzaak van   betrokkenheid: "De Omgevingsvisie moet een breed draagvlak onder de bevolking hebben. En niet, zoals nu  gebeurt, worden dichtgetimmerd met vooraf gelegde Bouwstenen." Harry blijft betrokken bij   GGS als bestuurslid en zal ook de politiek blijven volgen: "Ik hoop dat de raad Soest groen houdt.   Zoniet, dan ga ik gewoon weer actie voeren."

Het afscheid van de oude raad was voor de burgemeester de eerste keer dat hij de Soester Gemeentepenning mocht uitreiken. Harry Witte en Karel van Geet kregen beiden de penning en bijbehorende oorkonde uitgereikt: "Het gemeentebestuur van Soest betuigt hierbij zijn erkentelijkheid aan H.L. Witte vanwege uw bijzondere inzet voor de lokale gemeenschap van Soest en Soesterberg. Soest, 27 maart 2018."

Aanstaande donderdag worden de nieuwe gemeenteraadsleden geinstalleerd. Op de achtergrond zal voormalig gemeentesecreatris Wim de Kam daarop starten als informateur. Zie ook het nieuwsbericht elders op deze site. De verwachting is dat zijn advies besproken kan worden tijdens een openbare raadsbijeenkomst op dinsdag 10 april 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

foto's: Ton Paauw

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 20 66 71 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht