Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Cultuur Kiest - verkiezingsdebat

donderdag 8 maart 2018

Idea, woensdag 6 maart. Met elf andere partijen nam Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) deel aan Cultuur Kiest. Cultureel Platform Soest was de organisator van dit cultuurdebat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande.

De gemeente heeft geen wettelijke taak om iets aan cultuur te doen. Maar, net als in de sport voelt GGS (en iedereen is het daar in theorie wel over eens) zich wel moreel verplicht het verenigingsleven te ondersteunen. De 12 aanwezige partijen benadrukten allemaal het belang van kunst en cultuur.

Buiten Jan Paauw (GGS) had niemand het meer over de Cultuurnota. Daarin wordt benadrukt dat kunst zichzelf moet bedruipen – ‘cultureel ondernemerschap’- en dat de gemeente vooral cultuur ondersteunt als het helpt bij het bevorderen van toerisme. O ja, en de jeugd: cultuureducatie vindt iedereen erg belangrijk.

Naast het bevorderen van de gemeenschapszin is cultuur ook belangrijk omdat het – net als sport – goed is voor de gezondheid, voor de intellectuele en emotionele ontwikkeling van mensen en het algemeen welzijn.

‘We mogen ons niet met de inhoud bemoeien’ viel ook veel te horen. Natuurlijk niet, in de sport stel je ook geen eisen aan het spelsysteem of de uitslag. Het wordt in elk debat over cultuur gezegd en lijkt vooral een excuus om de zaak op z’n beloop te laten.

De centen

In Soest is op een totaal van ongeveer €100 miljoen bijna €2 miljoen gereserveerd voor kunst en cultuur. Een groot deel daarvan gaat naar Idea. In dit gebouw is een theater, de kunstuitleen en openbare bibliotheek gehuisvest, en worden ook veel cursussen gegeven. Maar er zijn veel meer organisaties actief in Soest, net als bij de sport vaak in de vorm van verenigingen die worden gedragen door vrijwilligers.

In de gemeentelijke begroting staat voor kunstbeoefening en kunstbevordering €119.000 genoteerd. Voor Oudheidkunde en musea staat €115.000 begroot. De verzamelpost Cultuur staat, inclusief Idea, voor € 1.760.000 op de begroting.

Daarnaast kennen we het Jeugdcultuurfonds als onderdeel van het minimabeleid. Kinderen kunnen een beroep doen op het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds. Beide is niet mogelijk, helaas. De bijdrage per kind is onlangs verhoogd van €350 naar €450.

De stellingen

Dagvoorzitter Harm-Jan Luth leidde op onderhoudende wijze de avond, waarbij ook de zaal mee kon spreken. Na een algemene ronde konden de politici telkens een kant kiezen bij tien verschillende stellingen.

Opvallend was dat vrijwel iedereen koos voor de kant die stelt ‘Culturele initiatieven moeten uit het veld zelf komen.’ Daar tegenover stond: ‘De gemeente moet culturele initiatieven initiëren.’ Daar valt een lange theoretische discussie over te voeren. GGS vindt dat de gemeente Soest best wat mag initiëren, dat wil zeggen: laat zien wat voor moois we in huis hebben en draag daar als gemeente aan bij.

De praktijk

De afgelopen jaren heeft GGS herhaaldelijk gevraagd om een beeldbank in de gemeentelijke website op te nemen. Op de beeldbank moet te zien zijn welke kunst de gemeente in huis heeft – in het gemeentehuis en in de openbare ruimte. Dat is publiek bezit, daar heeft de burger gewoon recht op. Die actie wordt telkens afgewimpeld. Alleen is er ooit, onder de vorige wethouder een stagiair bezig geweest met de inventarisatie van de kunst in het witte huis.

Ook op een andere manieren kan de gemeente laten zien wat het in huis heeft: meer ondersteuning voor de Cultuurprijs bij voorbeeld en bij het organiseren van bijzondere, cultureel interessante evenementen.

Daarnaast heeft GGS de afgelopen periode het idee gepresenteerd om een muziektent op te richten op de Van Weedestraat. Cultuurpunt en het Cultuurplatform waren voor, en wilden ook helpen met de programmering. Ook vanuit de podiumkunsten en de bevolking hoorden we alleen maar positieve geluiden. Het ging niet door omdat Het Gilde dat niet wilde en uit koudwatervrees bij de raad voor hangjongeren. Als ze daar gaan rondhangen, zitten ze in iedere geval in het zicht, letterlijk op een podium.

Die muziektent was al ingepland in de plannen voor de herinrichting van de winkelstraat, en niet voor niets. Het blijkt nu een van drukste punten van Soest te zijn, zeker op zaterdag, met veel publiek van buiten Soest. Dus een prachtige gelegenheid voor Soest om zich in de etalage te zetten.

Op de foto bij dit artikel staat Jan Paauw (rechtsvoor) naast de woordvoerders van achtereenvolgens VVD (Sietske Van der Vijgh-Dhondt), Groen Links (Rosan Coppes) en de Jonge Honden (Gert Wessels).

Cees Paul

Raadslid

035 - 544 89 07

Raadslid

Aandachtsgebieden: Kunst & Cultuur - Natuur & Milieu - Duurzaamheid - Financiën


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht