Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Geen kostenverhoging voor sportend Soest

woensdag 21 februari 2018

Afgelopen dinsdag (20 februari 2018) was het politiek sportdebat, georganiseerd door de Sport Federatie Soest. Het vond plaats in de theaterzaal van cultureel centrum Idea. De gespreksleiding van deze avond was in handen van Hans van Keken, journalist van de Gooi en Eemlander. Van de 16 politieke partijen die in Soest deelnemen aan de verkiezingen op 21 maart, waren er 13 aanwezig, waaronder Gemeentebelangen Groen Soest (GGS).

Door middel van stellingen rond diverse lokale sport-gerelateerde thema’s konden de vertegenwoordigers van politieke partijen hun standpunten kenbaar maken. De zaal was gevuld met circa 100 toehoorders, waaronder veel geïnteresseerden vanuit de sport(verenigingen), evenals supporters van de verschillende politieke partijen.

Onze lijsttrekker Jan Paauw bracht de standpunten van GGS duidelijk naar voren. De stellingen waren ook zo geformuleerd, dat de politieke partijen zich duidelijk moesten uitspreken over de kosten die doorberekend moeten worden naar de sport. 

Geen kostenverhoging

GGS is van mening dat er geen verdere bezuinigingen op de georganiseerde sport moeten worden doorgevoerd. Er moet rust komen voor de sportverenigingen. Het moet voor de clubs helder zijn waar ze de komende jaren aan toe zijn. Ook mogen de eventuele hogere kosten van een sporthal buiten de wijk Overhees, niet ten laste komen van de sporters.

Wij vinden dit ook omdat deze hogere kosten een gevolg zouden zijn van de uitspraak van de gemeenteraad dat het bewegingsonderwijs niet verder dan 1000 meter van een school mag plaatsvinden. Het dogma van de 1000 meter is door de scholen geformuleerd en wordt sindsdien als dooddoener gebruikt in elk debat. Waarom eigenlijk?

Sport voor iedereen toegankelijk

Verder wil GGS dat op korte termijn wordt geëvalueerd of de financieringssystematiek en het solidariteitsfonds naar tevredenheid werken. Deze zijn nu drie jaar geleden, per 1 januari 2015 ingevoerd en evaluatie is toen ook afgesproken met de sportverenigingen.

Wij achten het namelijk heel wel mogelijk dat kleinere verenigingen veel leden hebben verloren, omdat de contributie te sterk moest worden verhoogd. Dit was niet de intentie en mag dat ook nooit zijn. GGS wil dat de gemeente voorwaarden schept om sport voor iedereen toegankelijk te maken en te houden.

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht