Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Zelf afval scheiden of machinaal?

zondag 18 februari 2018

Het college heeft een burgerinitiatief dat de bewoners mogelijk zou kunnen verlossen van alle kliko's afgewezen. Dat is jammer. Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) is van mening alternatieven op de huidige wijze van inzamelen en scheiden de komende jaren serieus bekeken moeten worden door het college. Annemarieke Weith, nummer 3 op lijst 5 licht ons standpunt over afvalscheiding toe:

Het idee van de initiatiefnemers Jan de Vries, Joop Verhoef en Erica Heijkoop was om het afval middels gekleurde vuilniszakken gescheiden aan te bieden. In België wordt inmiddels al volop geëxperimenteerd met een soortgelijk idee. Inwoners verzamelen hun afval in verschillende kleuren afvalzakken en dit heeft in het proefgebied al geleid tot een vermindering van het opgehaalde restafval. Volgens de Belgen is dit systeem uitermate geschikt om in de toekomst nog meer soorten gescheiden afval op te kunnen halen.

Proef in Den Haag

In Den Haag gaat op 27 februari een proef met gekleurde vuilniszakken van start als een van de middelen om te realiseren dat jaarlijks 9,5 miljoen kilo meer gescheiden afval wordt gezameld. Hiertoe krijgen de bewoners van de wijk waarin de proef wordt gehouden een jaar lang gratis zakken om gft, plastic verpakkingen, textiel, blik en restafval in te verzamelen. Voor ieder soort afval een aparte kleur zak. Net als in België worden de zakken in Den Haag na het inzamelen handmatig gesorteerd. 

Plastic soep

Vorig jaar concludeerde het Centraal Planbureau dat het inzamelen van meer plastic middels de huidige methodes maar een beperkte milieuwinst oplevert. Stellen gemeenten zich ten doel om zovéél mogelijk plastic op te halen, uiteindelijk zou juist de kwaliteit van het opgehaalde plastic het doel moeten zijn. Veel van het plastic dat nu opgehaald en gerecycled wordt, blijkt van een dermate matige kwaliteit te zijn, dat de basisproducten die ermee gemaakt worden slechts beperkt bruikbaar zijn en vervolgens alsnog verbrand moeten worden, aldus het onderzoek. Mogelijk biedt het achteraf scheiden door nieuwe, geavanceerde installaties die o.a. de vele soorten plastic (en ander afval) nauwkeuriger kunnen scheiden dan mensen, een effectiever alternatief.

Serieus genomen

GGS is van mening dat vanwege de cruciale noodzaak om de afvalberg te reduceren en de verwerking ervan zo milieu- én inwonersvriendelijk te maken als maar mogelijk is,  alternatieven op de huidige wijze van inzamelen en scheiden de komende jaren serieus bekeken moeten worden door het college. 

Behalve milieuwinst, omdat de CO2-uitstoot wordt verminderd door een verbetering van afvalscheiding, is de verzameling kliko's in de tuin en voor de deur, de lawaaivervuiling bij het aan de weg zetten en legen ervan, een doorn in het oog van velen. Behalve onderzoek door de gemeente zelf, moeten in een samenleving die de mond vol heeft van het woord 'participatie', ook burgerinitiatieven hiertoe toegejuicht en serieus genomen worden.

GGS vindt dat er onderzocht moet worden of de huidige manier van scheiden in Soest de meest effectieve wijze is om minder CO2-uitstoot te realiseren. Het mechanisch scheiden van afval is wellicht effectiever!

 

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht