Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Bedenkingen over een Natuurbegraafplaats

vrijdag 19 januari 2018

Het plan om een natuurbegraafplaats aan te leggen in de bossen van Hees heeft nogal wat mensen onrustig gemaakt. Ook Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) heeft haar bedenkingen.

Op Hees is een prachtig stuk bos tussen de Soesterduinen en de Lage Vuursche en is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur EHS). In het bos is in november een dassenburcht gevonden door ecologen. Een groot deel van het gebied is in bezit van ASR. Deze verzekerings-maatschappij heeft 250 hectare waarop ook het sportpark van vv Hees is gevestigd.

ASR heeft aangegeven in dit bosgebied  een Natuurbegraafplaats  te realiseren. Die zou met circa 50 hectare een van de grootste van ons land worden. Tevens geeft de exploitant c.q. beheerder van de Natuurbegraafplaats aan dat zij met veel zorg en aandacht aan natuurbehoud zal gaan doen en dat er geen bomen gekapt zullen worden om het begraven mogelijk te maken.

GGS is er niet van overtuigd dat het begraven in de natuur een meerwaarde gaat opleveren. Voordat er een natuurbegraafplaats geopend kan worden moet eerst nauwkeurig onderzocht worden of deze locatie wel geschikt is. Een stoffelijk overschot bevat zware metalen zoals amalgaam in het gebit, cadmium, lood  en kwik, chemicaliën van medicijnen en kunststoffen. Dat komt dan allemaal in de natuur terecht. Ook het effect op de flora en fauna van stoffen die na het begraven vrijkomen is nog onvoldoende bekend. Deskundigen spreken elkaar tegen, sommigen beweren dat het ‘natuurbegraven’ geen negatieve gevolgen heeft op het milieu. GGS is daar niet van overtuigd.

Instemmen met een beperkte plek voor natuurbegraven is voor ons pas aan de orde als vaststaat dat het de ecologische waarde in het bos zal verhogen. Ook een aspect wat meegenomen moet worden in de besluitvorming.is het effect van een natuurbegraafplaats op een nabijgelegen woonwijk. 

Afgelopen week kwam wethouder Pijnenborg met het bericht dat er voorlopig nog geen besluit komt. In een brief aan de gemeenteraad schrijft zij: 'dat besluitvorming is uitgesteld omdat het college vindt dat er aanvullend natuuronderzoek nodig is'. Wanneer besluitvorming wel kan plaatsvinden, kan ik nu nog niet aangeven'.

Het besluit over de natuurbegraafplaats is nauw verbonden met de plannen rond de verplaatsing van voetbalvereniging Hees. Ook deze zijn nu uitgesteld, in ieder geval tot na de winter. Vanwege de winterrust van de dassen kan de gemeeente pas in het voorjaar de natuurwaarden verder onderzoeken.

 

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 20 66 71 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht