Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Gemeentebelangen Groen Soest wenst iedereen een gezond, groen en sociaal 2018

zaterdag 30 december 2017

De groene lente!

Voor GGS wordt 2018 een belangrijk jaar met de gemeenteraads verkiezingen van 21 maart. Als we willen dat Soest groen blijft, is het belangrijk dat GGS weer meer invloed krijgt. Ons doel is daarom een goede verkiezingsuitslag voor GGS, om zo in het college van B&W van Soest te komen. Speciaal op het gebied van landschap en natuur, van bouwen, maar ook op sportgebied moeten besluiten genomen worden die bepalend zijn voor de toekomst van Soest. Zoals we de laatste maanden hebben gezien bij de besluitvorming over; sloopplannen van Beukendal, het Landschapsontwikkelingsplan nota Bouwen, Regionale Ruimtelijke Visie, en het vermijden van een open dialoog met de inwoners over de te ontwikkelen Omgevingsvisie voor Soest, worden de groene kwaliteiten van Soest onvoldoende beschermd door de huidige coalitiepartijen. 

Nota Bouwen

Bij de besluitvorming over de nota Bouwen heeft een meerderheid van de nu zittende gemeenteraad besloten dat er in de periode tot 2030 gemiddeld per jaar meer dan 90 woningen in de kern Soest moeten worden gebouwd. Dat betekent dat een oppervlakte gelijk aan 38 voetbalvelden gevonden moet worden om deze huizen te kunnen bouwen. Dat is onmogelijk zonder dat mooie groene open plekken worden volgebouwd en het landschap wordt aangetast.  Die 1100 woningen zijn niet nodig voor inwoners van Soest en hun kinderen, maar is gebaseerd op de aanname dat veel mensen van buitenaf hier willen komen wonen. Om dit te kunnen realiseren moeten er nieuwe gebieden gezocht worden buiten de rode contouren om aan deze behoefte vanuit de regio te kunnen voldoen. GGS is het daar niet mee eens, zij zal alleen instemmen met bouwplannen op plekken waar gebouwen gesloopt worden omdat de oorspronkelijke functie is vervallen, zoals bij scholen, kantoren en andere leegstaande accommodaties.

De Ruimtelijke Visie van de regio Amersfoort

De beleidsvoornemens van de regio Amersfoort zijn neergelegd in de Regionale Ruimtelijke Visie (RRV) Amersfoort. Daarin wordt er al vanuit gegaan dat het poldergebied tussen de Lange Brinkweg en de spoorlijn Amersfoort- Baarn geschikt is als locatie voor woningbouw, waardoor de aanleg van een NS station aan de spoorlijn Amersfoort- Baarn mogelijk wordt. GGS is het niet eens met deze visie en is tegen plannen om in de polder te gaan bouwen, of om te bouwen buiten de rode contouren. Echter de coalitie van D66, VVD, Soest2002 en CDA, en de oppositiepartijen, PvdA, LAS, Burgerbelangen Soest/Soesterberg en lijst Reijenga hebben ingestemd met deze regionale visie. GGS zal niet instemmen met uitvoeringsplannen, GGS geeft voorrang aan GROEN.

Landschaps en natuur- Ontwikkelings- Plan

GGS onderscheid zich ook van de andere partijen wat betreft het besluit over het Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP).  
Door de gemeenteraad kon uit drie scenario's gekozen worden:
1. De kleine plannen van paddepoelen, bomenlanen, hagen in het buitengebied, zoals nu, voortzetten; kosten iets meer dan € 100.000.
2. Een uitbreiding waarbij meer geld voor projecten als meer deskundigheid zou worden gerealiseerd; kosten ongeveer € 200.000.
3. De ambitie om de groenste gemeente van Nederland te worden; kosten € 300.000.
Voor GGS is de keuze niet moeilijk en kiest voor het derde scenario. Dit in tegenstelling tot de coalitie en een aantal oppositiepartijen die allemaal kiezen voor scenario 2. GGS gaat voor het derde scenario omdat GGS kiest voor Groen en vindt dat het landschap en de natuur van Soest een grote potentie heeft om nog beter, mooier, diverse en duurzamer te worden. Langs de Eem kan het jaagpad richting Baarn worden ingericht als wandel/fietspad om zo te kunnen genieten van de rivier en het gebied er omheen met het veerhuis de Kleine Melm als cultureel erfgoed. De Eng met zijn wijdsheid en uitzichten kan nog zoveel aantrekkelijker en natuurlijker worden met bermen vol akkerkruiden waardoor de bio-diversiteit zal toenemen. Om dat voor elkaar te krijgen is deskundigheid nodig en financiele middelen om de agrariers te compenseren. Voor GGS is het onbegrijpelijk dat de gemeenteraad op de gemeentelijke begroting van meer dan 100 miljoen euro niet eens 300.000 euro wil uitgeven aan dat wat de identiteit van Soest bepaalt, namelijk de natuur en het landschap.

Beukendal

Een ander voorbeeld dat laat zien dat de coalitiepartijen te weinig gevoel hebben, voor wat er leeft in de Soester samenleving, is het idee om sporthal Beukendal te slopen en een nieuwe sporthal te bouwen in Overhees. Overhees is totaal ongeschikt voor een sporthal omdat veel bezoekers van buiten de wijk komen. De wijk heeft nu al te maken met verkeer-parkeer-problemen. Deze zullen alleen maar groter worden. Wat ook nog een belangrijke overweging is om Beukendal als sporthal te behouden op de huidige plek is dat het een uitstekende locatie is voor een sporthal, centraal gelegen, goed bereikbaar met eigen parkeergelegenheid, al veertig jaar geen overlast, en veertig jaar goede herinneringen van inwoners die daar gesport hebben, dat noemt GGS deftig gezegd van cultuurhistorisch belang.
GGS vindt dat bij sloop van het Orlandogebouw deze plek uitermate geschikt is voor de bouw van senioren appartementen met alle voorzieningen eromheen, zoals winkels en een gezondheidscentrum. GGS heeft wel bereikt dat er nu ook onderzocht wordt of het niet beter is om Beukendal te moderniseren in plaats van nieuwbouw op het trapveld bij de Dorpsstreek.De andere mogelijke locaties in Overhees vallen inmiddels af. GGS meent dat achter de voorkeur van het college om Beukendal te slopen het de bedoeling is om als grondeigenaar geld te verdienen met woningbouw op de plek van Beukendal. Voor GGS staat de maatschappelijke winst voorop, dus renovatie van Beukendal en seniorenwoningen op het Orlando terrein aan de Di Lassostraat.


GGS onderscheidt zich van de andere partijen door natuur en landschap voorop te stellen, maar is ook op duurzaamheid, financieel en sociaal gebied scherp. Wat betreft invloed van burgers, proberen we met enquete's over spraakmakende beleidsonderdelen inwoners meer te betrekken bij de gemeentelijke beslissingen. We zouden willen dat meer mensen daar aan mee doen, en op basis daarvan het gesprek aangaan op discussiebijeenkomsten en de stemming van de inwoners meer bepalend laten worden bij de besluitvorming in de gemeenteraad. Er is nog veel te doen en te bereiken.

Stem op 21 maart lokaal, groen, gezond,en sociaal, dus lijst 5, GGS

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 20 66 71 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht