Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Regiovisie bedreigt soester polder

zondag 17 december 2017

Regionale Ruimtelijke Visie bedreigt polder
Afgelopen donderdag werd in de gemeenteraad met grote meerderheid het voorstel aangenomen om met de Regionale Ruimtelijke Visie (RRV) in te stemmen. Een visie met de ambitie om in onze regio - met name in Leusden, Nijkerk, Soest en Amersfoort - de komende jaren meer dan veertigduizend woningen bij te bouwen. Dat betekent dat er meer dan 1500 voetbalvelden open ruimte moet worden gevonden om die huizen neer te zetten.

Amersfoort heeft de afgelopen decennia als groeigemeente duizenden woningen bijgebouwd en heeft inmiddels meer dan 150.000 inwoners. De bouwmogelijkheden in en rond Amersfoort zijn bijna uitgeput. Er komt in Amersfoort ook steeds meer weerstand van de inwoners tegen verdere uitbreiding zoals bij het Elisabeth ziekenhuis en Vathorst West. In de gemeenteraad van Amersfoort wordt gezegd: nou moeten de buren maar eens gaan bouwevoor de regio.

Kwaliteit mooi Soest op de tocht

In de vorige regiovisie stond nog te lezen dat er geen ruimte was om meer dan twintigduizend woningen in de regio te bouwen zonder dat de hoge landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit in het geding zou komen. Bij die aantallen gaat het trouwens vooral om mensen uit de randstad en krimpgebieden, die hier willen wonen. De uitroep: we moeten bouwen voor onze kinderen is dan echt geen argument.

In de oude Regiovisie werd geopperd om in Flevoland verder te bouwen. Daarbij werd gedacht aan een nieuwe kern aan de overkant van het randmeer bij Bunschoten, met de mogelijkheid van een nieuwe railverbinding tussen Amersfoort via Bunschoten naar Lelystad en Almere. Flevoland zou zo beter verbonden worden met het 'oude land' en meer kunnen profiteren van de nationale economie. Tegelijk zou een deel van de congestie in de Randstad worden afgeleid naar Flevoland.

College, coalitiepartijen, PvdA en Las willen wel in de polder bouwen
In de ruimtelijke atlas voor onze regio staat te lezen dat bij uitbreiding van de bebouwing  in de polder tussen de Lange Brinkweg en de spoorlijn Amersfoort-Baarn een treinstation een grote impuls kan geven aan het openbaar vervoer.

Volgens het college en de coalitiepartijen zal het zo'n vaart niet lopen en is de gemeenteraad vrij om tegen te stemmen als zulke plannen op tafel komen. Maar waarom zou je het zover laten komen, als je nu al weet dat je niet wil dat daar gebouwd wordt? Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) denkt dat die partijen eigenlijk vóór zulke bouwplannen zijn, maar het niet willen toegeven, omdat ze anders bij de gemeeenteraads verkiezingen in maart veel stemmen zullen verliezen. Trouwens, ook bij de Nota Bouwen kozen de coalitiepartijen, gesteund door PvdA en LAS ervoor om meer woningen in het bouwprogramma op te nemen dan voor de eigen woningbehoefte nodig is.

Vrijblijvendheid is sprookje

Het college en de coalitiepartijen zeggen dat de gemeenteraad van Soest ook na steun aan de RRV, vrij is om wel of niet voor de regio te bouwen. Dat is misleidend. De Regio zal namelijk de RRV als bijdrage aan de provinciale ruimtelijke visie aanbieden. Er is een redelijke kans dat de provincie dat zal overnemen. Zodra dat gebeurt, is er geen vrijblijvendheid meer, maar zijn de betrokken overheden gebonden aan beleid wat daarmee in overeenstemming is.

Projectontwikkelaars en grondeigenaren krijgen daarmee een middel om bouwmogelijkheden af te dwingen. Bovendien heeft de raad nu besloten dat de RRV een bouwsteen wordt voor de nog te ontwikkelen eigen Soester Omgevingsvisie, met andere woorden: de uitgangspunten voor bouwen uit de RRV leggen beperkingen op aan de mening van de Soesters. En dat terwijl die Soesters niet betrokken zijn geweest bij het opstellen van de RRV.

Maak in Maart GGS groter

Als u niet wilt dat de polder en andere mooie plekken in Soest vol gebouwd worden dan kunt u in maart maar het beste op GGS, lijst 5, stemmen.         
  
 

Harry Witte

Bestuurslid

035 - 603 20 63

Bestuurslid

Als geboren en getogen Soester heb ik veel mooie plekken zien verdwijnen. Het dorpskarakter van Soest moet niet verder worden aangetast. Ik ben tien jaar wethouder geweest en achttien jaar raadslid. In Soesterberg was ik vier jaar verantwoordelijk voor het Masterplan,Hart van de Heuvelrug en de transitie van de vliegbasis. De bijzonder fraaie omgeving van Soest en Soesterberg moet beschermd worden. Ik was initiator van de fietsbrug en redde het openbaar onderwijs in Soest. Ik bezit principieel geen auto, maar doe aan autodelen.


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht