Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Raadgever Jan Paauw: 'Raadslid heeft uw hulp nodig'

donderdag 11 maart 2021

De wekelijkse rubriek Raadgever in de Soester Courant werd deze week gevuld door Jan Paauw, fractievoorzitter van de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS).

De foto bij het artikel is gemaakt door Ton Paauw.

Een raadslid heeft de hulp nodig van inwoners!

Net als iedereen, wacht ook ik op versoepeling van de coronamaatregelen. Als ik spreek met winkeliers en horecaondernemers, is het duidelijk: ook bij hen is de rek eruit. De levering van de vaccins die een eind moeten maken aan al dit leed, blijft een hobbelig traject. Hopelijk besluit het kabinet snel tot verdere versoepelingen en kunnen we, behalve naar de kapper, ook weer naar het terras, de sportclub en binnenwandelen bij de lokale winkels.

Lokale zaken

De aanpak van corona wordt bepaald in Den Haag. Als raadslid buig ik mij over praktische, lokale zaken zoals het verkeer, zorg, cultuur, sport, ruimtelijke ordening en het milieu. Vaak brengt dit ook lastige dilemma’s met zich mee. Ieder besluit kent voor- en tegenstanders, voor- en tegenargumenten. Het verkiezingsprogramma van de eigen partij biedt niet altijd de benodigde houvast en dan moet ik nieuwe afwegingen maken. De raad bepaalt op hoofdlijnen wat er nodig is in een gemeente. Dit kan bijvoorbeeld gaan over sportvoorzieningen, hulp voor ouderen of parkeerbeleid. De raad ziet er ook op toe of het College van B&W alle plannen die zijn aangenomen naar behoren en binnen budget uitvoert.

Afwegingen

Waar ik als raadslid altijd rekening mee moet houden, is dat niet alles gerealiseerd kan worden omdat er niet voldoende financiële middelen zijn. De gemeente krijgt jaarlijks geld van de centrale overheid en heeft inkomsten via leges en belasting (OZB). Wij hebben de verplichting om jaarlijks een sluitende begroting in te leveren bij de provincie. Bij de afwegingen die een raadslid moet maken, hoort dus ook het financiële plaatje. Het komt dus voor dat goede ideeën niet van de grond kunnen komen, tot teleurstelling van velen.

Goed contact

Als raadslid vertegenwoordig ik de inwoners en moet ik op de hoogte te blijven van wat er speelt bij u. Bij het nemen van, soms moeilijke besluiten kan ik hierdoor de belangen van de inwoners beter afwegen. Normaal zijn de contacten met u makkelijk. Ik trof u op straat, op de sportvelden of elders in Soest. En als ik u sprak over wat er allemaal leeft onder de inwoners, gaf ik gelijk een reactie of een uitleg en anders maakte ik een afspraak om later verder te praten. De mogelijkheden om u spontaan te spreken zijn nu beperkt. Wij raadsleden hebben het contact met u als inwoner echter wel nodig om goede besluiten te kunnen nemen. Ik roep u daarom om ons vooral te benaderen als u iets wilt bespreken. Bel of mail! Kijk op onze website of de site van de gemeente voor de contactgegevens van de raad en schroom niet. U helpt mij om mijn raadswerk goed te kunnen doen!

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht