Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Opmerkelijk: gemeente weet niet waar de ongevallen plaatsvinden

dinsdag 14 november 2017

De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) heeft nogal wat schriftelijke vragen gesteld over de begroting die netjes door het college van B&W werden beantwoord. Eentje willen wij u niet onthouden. Het gaat over het

Programma Verkeer en Vervoer

Het was ons opgevallen dat als doelstelling is geformuleerd “Een veilig verkeer met objectief minder ongevallen en een hoger  gevoel van veiligheid in het verkeer”. Waar de ongevallen voornamelijk gebeuren staat echter nergens. Wij hebben de vraag gesteld welke plekken in onze gemeente zijn aan te merken als de zogeheten ongeval hot-spots

De schriftelijke reactie van het college van B&W: Vanwege de onbetrouwbaarheid van de ongevallen cijfers in de afgelopen jaren is niet aan te geven waar nu de ongevallen hotspots zijn. De cijfers zijn niet meer vergelijkbaar, waardoor er geen conclusies uit analyses meer worden getrokken en niet meer gebruikt wordt als sturingselement voor het beleid. Daarom staan deze cijfers al meerdere jaren niet meer in de begroting. 

Kan de provincie dat niet doen?

Dit antwoord was voor onze fractie aanleiding om tijdens de Opiniërende Raad bij het college te vragen hoe het mogelijk was dat er geen cijfers en informatie beschikbaar zijn en hoe dit in de toekomst wordt opgelost?

De reactie van het college was: Wij hebben daar overleg over gehad met de provincie en hen verzocht dit voor de gehele provincie te doen. Hopelijk gaat het hun wel lukken om de hotspots in Soest in beeld te brengen. Maar verder moeten we maar afwachten wat er uit komt.

GGS vindt het opmerkelijk de je als gemeente niet weet waar de verkeersongevallen plaatsvinden. Ook vinden we het vreemd dat er nu wordt pas actie is ondernomen, terwijl dit al geruime tijd bekend was binnen de gemeente Soest. Nu het bij de provincie is neergelegd zullen wij als fractie in ieder geval vinger aan de pols houden.

Uit het GGS Opiniepanel

Het meest recente GGS Opiniepanel ging over verkeer en vervoer in Soest. Daarin vroegen we ook: Bent u tevreden over de verkeersveiligheid in Soest? In het algemeen was een meerderheid van 60% tevreden. In de commentaren werden wel een aantal hot spots genoemd, plekken waar in ieder geval de veiligheid voor het langzame verkeer in gevaar is.

  • De Koningsweg werd het meest genoemd, ook in de algemene vermelding van rotondes als onveilige plek voor fietsers.
  • Daarnaast kwam de Peter van de Bremerweg een aantal keer genoemd, en kregen we melding van
  • de Dalweg,
  • het kruispunt bij The Oriental Swan en
  • de Jachthuislaan.

Het lijkt aannemelijk dat, als er statistieken worden bijgehouden, op deze plekken ook de meeste verkeersongevallen boven water komen. 

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht