Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Jeugdoverlast nog niet opgelost

donderdag 17 december 2020

Op 17 december werd in de raadvergadering het Rapport van de Rekenkamercommissie Soest ‘Minder overlast, meer overleg’ besproken in de raad. De fractie van GemeentebelangenGroen Soest (GGS) kon instemmen met dit rapport, maar had wel enkele kanttekeningen bij de aanbevelingen van de rekenkamercommissie.

Ondanks de dikte van het rapport, is de scope ervan nauw. Het dekt naar onze mening niet de hele lading. Het aantal gevoerde gesprekken is vrij summier en de leeftijd van de ondervraagden relatief jong. Wij zijn geschrokken van de woorden van de inspreker van vorige week, niet alleen van de mate van overlast, maar ook dat deze inspreker aangaf dat in zijn buurt de meeste overlast met name wordt veroorzaakt door wat hij omschreef als ‘de nachtploeg’. Deze groep is beduidend ouder dan de jongeren met wie voor dit rapport gesproken is. De presentatie van deze inspreker lees je hier.

Meer overleg?

De eerste aanbeveling van de rekenkamer gaat over het ondersteunen van de dialoog tussen bewoners en jongeren door de gemeente en haar partners.  Alhoewel het gesprek belangrijk is, kán en wil niet iedereen die overlast ervaart of veroorzaakt dit gesprek aangaan. De mensen die overlast ervaren, willen vooral dat dit opgelost wordt.  De verantwoording voor het wegnemen van overlast moet niet liggen bij de mensen die hier last van hebben.

Wij missen de rol van de ouders in deze aanbeveling. Bij jongeren onder de 18 hebben de ouders in de rol van opvoeders een belangrijke taak in het voorkomen van overlastgedrag door hun kinderen. Bij de oudere groepen, zoals de eerder genoemde ‘nachtploeg’, zal meer handhaving moeten plaatsvinden.

Rol voor het onderwijs?

Deze laatste groep valt ook buiten de scope van de tweede aanbeveling die ervoor pleit om het onderwijs als netwerkpartner te betrekken. Deze groep oudere overlastgevers zal niet meer op de enige middelbare school zitten die wij in Soest hebben en wordt met deze aanbeveling dus ook niet bereikt. Bovendien is de school al een betrokken partner, gaan kinderen uit Soest ook in andere gemeenten naar school en is niet de school de opvoeder, maar de ouders.

Bewoners betrekken?

Voor wat betreft aanbeveling 3, ook hier zijn het de bewoners die over een oplossing moeten nadenken. Fijn als er bewoners zijn die mee willen denken, maar we kunnen van bijvoorbeeld een bejaarde inwoner van in de tachtig die slecht ter been is en nauwelijks op straat komt, niet verwachten dat hij actief het jongerenprobleem in zijn straat mee helpt oplossen. Dat is niet realistisch. Wij pleiten voor een snelle aanpak als er sprake is van overlast. De inwoners van Soest moeten zich veilig voelen en met plezier kunnen wonen zonder overlast te ervaren.

Henk Diemers

Raadslid

06 - 575 435 11

Raadslid

Aandachtsgebieden: Zorg en Welzijn - Sport en Recreatie - Verkeer en Vervoer


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht