Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Omgevingsvisie nog zonder burgers

dinsdag 7 november 2017

Omgevingsvisie voor Soest: Bouwstenen liggen zwaar op de maag

Donderdag 26 oktober sprak de gemeenteraad over de start notitie omgevingsvisie Soest. Gemeentebelangen Groen Soest heeft al tijden bezwaar tegen de manier waarop het college en de coalitiepartijen tot een omgevingsvisie willen komen.

Het eerste bezwaar is dat de gemeente eerst allerlei zogenaamde Bouwstenen vaststelt om op basis daarvan een samen hangende omgevingsvisie te ontwikkelen. In de inmiddels vastgestelde 'Bouwsteen Wonen' is besloten dat in Soest / Soesterberg 1100 woningen moeten worden gebouwd tot 2030.Het is de bedoeling van het college dat Soest in december accoord gaat met nog een andere zogenaamde "bouwsteen:" de Regionale Ruimtelijke Visie van de Regio Amersfoort. In die vise wordt geopperd om nog 40.000 woningen in onze regio bij te bouwen. Vanwege het feit dat Amersfoort onvoldoende ruimte heeft om te bouwen, wordt gesuggereerd dat daarin zal worden voorzien door de gemeenten Leusden, Nijkerk en Soest. Er wordt gesuggereerd dat Soest mogelijk een nieuw NS station krijgt in de polder aan de spoorlijn Amersfoort-Baarn. Dan moet de polder tussen de Lange Brinkweg en de spoorlijn wel worden volgebouwd.

Wat willen de inwoners?

Het tweede grote bezwaar van Gemeentebelangen Groen Soest is dat bij beide ruimtelijk ingrijpende "bouwstenen" de inwoners niet zijn betrokken. Deze hele gang van zaken is in strijd met de strekking van de Omgevingswet op basis waarvan een omgevingsvisie moet worden gemaakt. Die strekking is dat inwoners vanaf de start van de ontwikkeling van de omgevingsvisie moeten worden betrokken om een door de inwoners gedragen visie te ontwikkelen. Dat is ook nodig als compensatie voor de beperking van bezwaar en beroepsmogelijkheden in de Omgevingswet. Gemeentebelangen Groen Soest is van mening dat bij de start van de ontwikkeling van de omgevingsvisie samen met de inwoners de ambities voor de toekomst moeten worden vastgesteld. Die discussie wordt nu belast met "bouwstenen"zoals Wonen en de Regionale Ruimtelijke Visie, waardoor een open dialoog met de inwoners bij voorbaat onmogelijk wordt gemaakt.

Omgevingsvisie geen exclusief feestje van gemeenteraad

GGS heeft er op gewezen dat de coalitie D66/VVD/Soest2002/CDA het proces om tot een omgevingsvisie te komen ten onrechte ziet als een feestje van de gemeenteraad in plaats van een proces waarbij de inwoners centraal moeten staan. Het verweer van de partijen is dat er nu toch een raadsbrede  werkgroep wordt ingesteld om af te spreken welke procedure gevolgd gaat worden om tot een omgevingsvise te komen. Raadsbreed, met de ambtenaren en de wethouder maar zonder burgers. GGS heeft uiteraard tegen gestemd, maar zal wel in die werkgroep gaan zitten om de positie van de inwoners van Soest/Soesterberg in het proces zo sterk mogelijk te maken.  

 

 

 

 

Harry Witte

Bestuurslid

035 - 603 20 63

Bestuurslid

Als geboren en getogen Soester heb ik veel mooie plekken zien verdwijnen. Het dorpskarakter van Soest moet niet verder worden aangetast. Ik ben tien jaar wethouder geweest en achttien jaar raadslid. In Soesterberg was ik vier jaar verantwoordelijk voor het Masterplan,Hart van de Heuvelrug en de transitie van de vliegbasis. De bijzonder fraaie omgeving van Soest en Soesterberg moet beschermd worden. Ik was initiator van de fietsbrug en redde het openbaar onderwijs in Soest. Ik bezit principieel geen auto, maar doe aan autodelen.


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht