Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Uitkomsten GGS Opiniepanel Verkeer in Soest

vrijdag 3 november 2017

De derde editie van het Opiniepanel van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) ging over het vervoer binnen Soest en Soesterberg. Een aantal vragen ging over de verdeling naar vervoermiddel: auto, (elektrische)fiets, bromfiets/scooter en openbaar vervoer. Men lijkt in Soest tamelijk tevreden over de verkeerssituatie, al zijn er ook veel ideeën voor verbetering.

 

De deelnemers aan het GGS Opiniepanel blijken voor vervoer binnen Soest vooral de auto (76%) en de fiets (73%) te gebruiken. Als toelichting wordt aangegeven dat de auto vooral voor vervoer voor zwaardere zaken wordt gebruikt. Lopen is niet als mogelijk vervoermiddel in de enquête genoemd maar hoort daar natuurlijk wel bij. Een samenvatting van de uitkomsten hebben we in tabel gezet (de tekst gaat hier onder door).

 

  

Liever niet met OV

Toen we vroegen een volgorde aan te geven, dus welk vervoermiddel het bij voorkeur binnen Soest/Soesterberg wordt gebruikt, komt de elektrische fiets verrassend als eerste naar voren met 82%. De fiets, elektrisch of niet, blijkt het vervoermiddel met de meeste voorkeur. Krap een derde (31%) van de mensen die de enquête invulden, pakt het liefst de auto. Het openbaar vervoer wordt ook wel gebruikt door 22% van respondenten, maar is niemands eerste keus.

Naast een aantal ja/nee vragen was er ook ruimte voor commentaar. De voorkeur voor een vervoersmiddel kan met name wijzigen door gezondheidsproblemen. Ook als het dragen van een helm verplicht wordt kan dit leiden tot de keuze van een ander vervoermiddel dan de fiets.

Bereikbaarheid

Van de respondenten is 82% tevreden over de bereikbaarheid binnen Soest / Soesterberg. Om de bereikbaarheid verder te bevorderen zouden meer wegen met eenrichtingsverkeer weer opengesteld moeten worden. Ook de aanleg van “snelfietsstroken” richting Utrecht, Amersfoort, Zeist en Baarn zou daaraan bij kunnen dragen evenals veiliger fiets- en voetpaden, betere openbare verlichting bij met name fietspaden.

Verkeersveiligheid

Over de verkeersveiligheid in Soest / Soesterberg is 61% tevreden, een derde van de respondenten is dat niet. Meer veiligheid voor fietsers en voetgangers, vooral bij rotondes en oversteekplaatsen wordt  meerdere malen genoemd als verbeterpunt.

Openbaar Vervoer

Van de ondervraagden geeft 46% geen mening te hebben over het openbaar vervoer in Soest / Soesterberg. Deze vorm van vervoer wordt het minst gebruikt door de respondenten. Een derde van hen is tevreden. Meest genoemde aanbevelingen voor verbetering van het openbaar vervoer: betere busverbindingen van en naar Amersfoort en de inzet van kleinere bussen.

Parkeren

Wat betreft parkeermogelijkheden voor de auto, is 77% van de geënquêteerden tevreden. Suggesties om de parkeermogelijkheden uit te breiden zijn: bovengrondse parkeerplaats op het Nassauplantsoen en het toestaan van het met 2 wielen parkeren op de trottoirs.  Er zijn ook tegenstanders van meer parkeergelegenheid, omdat dit het autogebruik bevordert.

Over parkeermogelijkheden voor de fiets is een wat kleiner percentage tevreden (64%). Er is behoefte aan meer overdekte fiets parkeerplaatsen o.a. bij stations en het gemeentehuis. Ook zouden er meer oplaadpunten voor de elektrische fiets moeten komen. Om het gebruik van de fiets te bevorderen worden o.a. de volgende  ideeën geopperd: minder parkeerplaatsen voor auto's, betaald parkeren invoeren, autovrije gebieden invoeren, meer voorrang voor fietsers bij verkeerslichten en bredere fietspaden (scheiding e-bike en gewone fiets).

De eerste algemene vraag van dit Opiniepanel was naar klimaatverandering. Ruim 4 op de 5 respondenten (82%) maakt zich zorgen over de klimaatverandering. Opwarming van de aarde, smeltende ijskappen, verhoging zeespiegel, plastic in de oceanen worden als zeer bedreigende gevolgen ervaren waar wij volgende generaties mee belasten.

Conclusie

Het merendeel van de respondenten is tevreden over de bereikbaarheid en verkeersveiligheid binnen Soest en Soesterberg. De (elektrische) fiets heeft de voorkeur om zich binnen Soest te verplaatsen. De auto wordt ook gebruikt , met name als het gaat om het halen van (zware) boodschappen. Parkeermogelijkheden voor auto en fiets. Parkeermogelijkheden voor auto en fiets zijn er voldoende binnen Soest / Soesterberg. Door de veiligheid voor fietser en voetganger te bevorderen en overdekte parkeerplaatsen te creëren kan het fietsgebruik nog worden gestimuleerd.

Dankuwel!

Gemeentebelangen Groen Soest dankt iedereen hartelijk voor het meedenken door middel van het Opiniepanel. De volgende keer gaat het over Veiligheid of Natuurbeheer. Deze onderwerpen werden allebei het meest aangedragen als onderwerp voor de vierde editie.

Meedoen kan door opgave op de website. Na aanmelding ontvang je een bevestiging en wordt je automatisch uitgenodigd voor het invullen van het volgende GGS Opiniepanel.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 20 66 71 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht