Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Stellingen over Woningbouw, Sport en Cultuur.

maandag 20 januari 2014

Lokaal en regionaal nieuws is het bestaansrecht van de site dichtbij.nl. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen is een speciale pagina geopend: Kiesdichtbij.nl. Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart laat dichtbij.nl reacties zien van deelnemende partijen reageren op een stelling. Deze week gaat het over het financieren van de cultuur in Soest. Ook de lezers van de site kunnen reageren op de stellingen.

GGS is gevraagd te reageren op drie stellingen. Wij gaven daarop de volgende antwoorden: 

  1. IN SOEST MOETEN VOORAL MIDDEL(DURE) WONINGEN WORDEN GEBOUWD 

Reactie: eens

Op de inbreidingsplekken waar nog gebouwd kan worden, bepaald de vraag welke woningen gerealiseerd zullen worden. Dit is ook weer afhankelijk van de demografische ontwikkeling. In de dorpskern van Soest kan nog maar mondjesmaat worden gebouwd. In de dorpskern Soesterberg is behoefte om het aantal woningen uit te breiden om zo te zorgen dat voorzieningen zoals winkels en verenigingen kunnen blijven bestaan. De soort nieuwbouw zal daar ook bepaald worden door de vraag.

 

  1. CULTUUR MOET ZICHZELF BEDRUIPEN

Reactie: oneens

Toelichting: Kunst en cultuur met een grote en kleine K is van groot maatschappelijk belang in Soest. Het draagt bij aan de zelfontplooiing en sociale cohesie, maar ook aan de identiteit van ons dorp. De kunstzinnige vorming op scholen, de Muziekschool, de Bibliotheek, Cabrio, Artishock, kunnen niet bestaan zonder enige financiële ondersteuning.  

 

  1. SOEST MOET SPORTVERENIGINGEN STEUNEN

Reactie: eens

Toelichting: Sport en bewegen zijn erg belangrijk voor de gezondheid van lichaam en geest. Daarom wil GGS dat de sport gesteund wordt. Wel moeten in verband met de financiële situatie van de gemeente de kosten omlaag. Dat kan door zelfwerkzaamheid  van de verenigingen en samenwerking. GGS is voorstander van solidariteit tussen de grote en kleine verenigingen.

Harry Witte

Bestuurslid

035 - 603 20 63

Bestuurslid

Als geboren en getogen Soester heb ik veel mooie plekken zien verdwijnen. Het dorpskarakter van Soest moet niet verder worden aangetast. Ik ben tien jaar wethouder geweest en achttien jaar raadslid. In Soesterberg was ik vier jaar verantwoordelijk voor het Masterplan,Hart van de Heuvelrug en de transitie van de vliegbasis. De bijzonder fraaie omgeving van Soest en Soesterberg moet beschermd worden. Ik was initiator van de fietsbrug en redde het openbaar onderwijs in Soest. Ik bezit principieel geen auto, maar doe aan autodelen.


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht