info@ggs.nu

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Volg ons op:

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Twitter Instagram

@GGS_Soest

Gemeentebelangen Groen Soest

1 Jan Paauw

1 Jan Paauw
Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening

 

 

Mijn ambitie is dat GGS zich blijvend zal inzetten om het groene en dorpse karakter van Soest te behouden. Het ‘groene gevoel' zal daarbij de boventoon voeren waarbij het streven is om een energie neutraal Soest te krijgen. Geef 'groen' voorrang in de meest brede zin van het woord.

 

Achtergrond

Ik ben opgegroeid in Soest en woon er met veel plezier, Soest is mijn thuis en ik ben er trots op. Ruim 48 jaar ben ik werkzaam geweest bij Smurfit Kappa MNL in Soest o.a. als KAM manager. Daarnaast heb ik diverse bestuurlijke functies vervuld in meerdere sportorganisaties.

Waarom GGS

Vanaf 2006 heb ik drie periodes in de gemeenteraad gezeten voor de fractie van GGS. De ervaring die ik daar heb opgedaan neem ik mee naar de komende raadsperiode. Voor de inwoners van Soest vind ik het vanzelfsprekend dat zij antwoord krijgen op hun vragen. Daarbij stel ik mezelf altijd de vraag, 'hoe zou ik in deze situatie geholpen willen worden?' Ook wil ik me inzetten voor de kwetsbare groep inwoners met het bieden van daadwerkelijk hulp. Vanzelfsprekend blijft het voor mij een absolute voorwaarde om de georganiseerde sport in Soest betaalbaar te houden voor iedereen. Sporten, in welke vorm dan ook, moet iedereen kunnen beoefenen.

Komende raadsperiode

Als gekozen lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ben ik trots en enorm gemotiveerd om de kernwaarden van GGS uit te dragen. Hierbij denk ik aan behoud en verbetering van de natuur en het landschap. Leefbaarheid is van essentieel belang voor de inwoners van Soest. Dat er plannen zijn om het poldergebied van Soest in de toekomst te bebouwen vind ik zorgwekkend. In de Regionale Ruimtelijke Visie (RRV) wordt aangegeven dat in het poldergebied tussen de spoorlijn Baarn-Amersfoort en de bebouwing van Soest al dan niet woningbouw wenselijk is. We moeten voorkomen dat straks de Eempolder een bouwlocatie! wordt. GGS zal er voor strijden dat dit buitengebied behouden blijft!

Copyright 2018 Gemeentebelangen Groen Soest | Giftenreglement Webdesign by RETO