info@ggs.nu

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Volg ons op:

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Twitter Instagram

@GGS_Soest

Gemeentebelangen Groen Soest

7 Tim de Wolf

7 Tim de Wolf

Natuur en Milieu - Bestuurlijke taken - Kunst en Cultuur - Verkeer en Vervoer 

 

Wij leven in Soest in een mooi stuk Nederland. Willen we dit zo houden dan moeten we vanuit een duidelijke visie, gericht op de toekomst, met de wereld omgaan. Die wereld begint al in je eigen straat, sterker nog, in je eigen huis. Verstandig gebruik van ruimte, energie en water moeten een leidraad zijn.

 

Achtergrond

Een jaar of twintig geleden ben ik een eigen bedrijf begonnen in een ‘niche’ van de geluidstechniek. Ik conserveer, restaureer en documenteer oude geluidsdragers. Ik werk voor particulieren, archieven en musea en daarnaast start ik zelf ook projecten op wanneer ik op een belangrijke collectie stuit die het verdient bewaard te worden. Uiteraard heeft dit werk me in hoge mate met cultuur in aanraking gebracht. Geluidsdragers zijn cultuurdragers. Daarnaast heb ik belangstelling voor 20e-eeuwse (Nederlandse) architectuur, literatuur en kunst. Sinds 2010 draag ik – met een team van vrijwilligers – mijn steentje bij aan herstel van de natuur door op te treden als coördinator van de IVN paddenwerkgroep. Jaarlijks zetten we honderden tot duizenden padden over. Belangrijk en gezellig teamwerk. Soms als mens een stapje opzij doen voor de natuur. Het kwetsbare beschermen is de beste overwinning en biedt de meeste kans op een gelukkig leven.

Waarom GGS

In de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest denk ik mij vooral met verkeer en cultuur bezig te houden. Na mijn studie economische- en sociale geschiedenis deed ik onderzoek naar de economische effecten van infrastructuur. Hierdoor heb ik inzicht gekregen in het ‘gedrag’ van verkeer; de positieve en negatieve gevolgen van wegaanleg. Binnen GGS en eventueel bij de raad hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een beter Soest; vanuit kennis en inzicht werken in goed overleg met elkaar vanuit een concrete visie met … ja, ook idealisme.

Copyright 2018 Gemeentebelangen Groen Soest | Giftenreglement Webdesign by RETO