info@ggs.nu

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Volg ons op:

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Twitter Instagram

@GGS_Soest

Gemeentebelangen Groen Soest

Uit de raad: evenementenbeleid

 

Na de zomervakantie zijn de gemeenteraadsvergaderingen weer begonnen. Donderdag 27 september was de opinierende raadsvergadering waarin de raadsleden met elkaar praten over voorstellen van het college. De meeste aandacht ging uit naar het beleidsplen "Evenementen". Met dit beleidsplan bepaalt de gemeenteraad aan welke voorwaarden een evenement moet voldoen om een vergunning te krijgen. Daarbij worden veiligheid en hinder afgewogen tegen recreatieve, economische en culturele belangen.

In het beleidsplan wordt voorgesteld om de regels en administratieve rompslomp voor organisatoren te verminderen. Dat kan de fractie van GGS toejuichen, maar de evenementen moeten wel veilig zijn en geen ongewenste schade en hinder veroorzaken. Dat betekent dat er grenzen moeten worden gesteld. Welke hinder is aanvaardbaar, en hoe vaak mogen er op bepaalde plekken evenementen worden gehouden.

Yolanda Bonouvrie van GGS bepleitte een kleine aanpassing van het beleidsplan. Zo vindt GGS dat in kwetsbare gebieden zoals de Kleine Melm en de Lange Duinen, de natuurwaarden voorop moeten staan. Lawaai en extra verkeer aantrekkende activiteiten moeten daar volgens GGS worden beperkt. GGS diende daarom een amendement in, samen met de fracties van D66, CU/SGP en GroenLinks, om het aantal evenementen daar te beperken, en het geluidsnivo binnnen de perken te houden.

Op 4 oktober (Dierendag) steunden zeventien van de negenentwintig raadsleden tijdens de besluitvormende raadsvergadering het amendement van GGS. De gemeenteraad besloot ook, op voorstel van LAS, om na een jaar te bekijken of het nieuwe evenementenbeleid goed werkt of moet worden aangepast. 

 

Yolanda Bonouvriť
Raadslid

06-12301903

Raadslid

Aandachtsgebieden: Soesterberg - Natuur en  Milieu - Veiligheid

Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Copyright 2018 Gemeentebelangen Groen Soest | Giftenreglement Webdesign by RETO